Sitemenu

zaterdag 11 juli 2020
content-main-left

Nieuws

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel gepresenteerd voor het Europees meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027, samen met een relancebudget dat de EU moet helpen de coronacrisis te verteren.

Uit de cijfers blijkt dat wat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) betreft de tweede pijler (plattelandsontwikkeling) er met 15 miljard euro op vooruitgaat. De directe steun (eerste pijler) vermindert in reële termen (rekening houdende met de inflatie) met 8,8 procent.

Reactie Copa-Gogeca

Copa-president Joachim Rukwied: ‘De Europese boeren blijven teleurgesteld achter in een periode waarin zoveel druk op hen wordt uitgeoefend en hoge verwachtingen worden gesteld. Dit is onaanvaardbaar.’

Copa-Cogeca dringt aan op het handhaven van de GLB-steun van de afgelopen twee jaar. ‘Dit is nu nog relevanter in de context van de onlangs door de Commissie bekendgemaakte strategie voor biodiversiteit en de strategie boer-tot-bord.

Boer-tot-Bord

In het juninummer van VeeteeltVlees volgt een uitgebreid artikel over de Boer-tot-Bord strategie.

De directe Europese steun zou in reële termen verminderen met 8,8 procent
De directe Europese steun zou in reële termen verminderen met 8,8 procent
right