Sitemenu

dinsdag 24 november 2020
content-main-left

Nieuws

In een artikel in de Vlaamse krant Het Belang van Limburg stellen Omgevingsminister Zuhal Demir dat ze voortaan vergunningen voor grote stallen zo veel mogelijk wil verhinderen. Landbouworganisaties Boerenbond en Groene Kring reageren vol ongeloof.


In antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove geeft Demir aan de laatste drie jaar het aantal vergunningen voor intensieve landbouwbedrijven verdrievoudigd is. Van de 2383 vergunningsaanvragen die vanaf 2017 tot heden werden aangevraagd werd 80 procent goedgekeurd. Het gaat daarbij, aldus de krant, om Klasse I-bedrijven, met bijvoorbeeld meer dan 200 koeien of 500 kalveren. Volgens Vandenhove staan zulke bedrijven omwille van milieu, klimaat, dierenwelzijn en invloed om de omgeving al langer onder druk. Voor hem zou het logisch zijn om de veestapel af te bouwen. Vandenhove stelt vast dat het aantal vergunningsaanvragen stijgend is.

Niet op basis van buikgevoel

‘Sinds mijn aantreden ben ik betrokken geweest bij 50 gevallen en in 90 procent van de gevallen heb ik besloten om niet te vergunnen’, geeft Zuhal Demir aan in de krant. ‘De uitstoot, hinder en grote impact op het landschap pleiten enorm tegen industriële megastallen. Vandaar dat ik bij beroep meestal niet vergun of enkel aan strikte voorwaarden.’ De minister meent dat de sector beter kan inzetten op de korte keten.

De jonge boeren van Groene Kring reageren furieus. ‘Jonge boeren zijn de toekomst van onze voedselvoorziening’, stelt Sam Magnus, ondervoorzitter van Groene Kring. ‘Als ondernemers moeten zij hun bedrijf kunnen ontplooien. Het vergunningsbeleid van minister Demir is gebaseerd op buikgevoel en geeft jongeren geen perspectief. Dat maakt ons als jonge boeren boos en moedeloos.’ Groene Kring vraagt minister Demir dan ook met aandrang om de adviezen van de experten indachtig te zijn en een beleid te voeren op basis van feiten en niet op basis van buikgevoel.

Te weinig dialoog

Boerenbond stelt vast dat de minister in de media veelvuldig praat over de boeren, maar helaas niet of nauwelijks mét hen. ‘We staan voor een open overleg met alle betrokken partijen, maar stellen vast dat minister Demir steevast de dialoog met de sector schuwt. Het is bovendien stuitend dat we via de pers moeten vernemen dat mevrouw Demir beleid meent te moeten voeren via omzendbrieven,’ luidt de kritiek van Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

 

Met de uitspraak van minister Demir komen toekomstige vergunningsaanvragen onder druk te staan
Met de uitspraak van minister Demir komen toekomstige vergunningsaanvragen onder druk te staan
right