Sitemenu

zaterdag 15 augustus 2020
content-main-left

Nieuws

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gaat wellicht niet eerder in dan 1 januari 2023. Het Europees Parlement en het Kroatisch voorzitterschap zijn het dinsdag eens geworden over een overgangsperiode van twee jaar.

Dat is twee jaar later dan de Europese Commissie aanvankelijk vooropstelde. De periode zal nuttig kunnen ingevuld worden door de lidstaten om vorm te geven aan de implementatie van het nieuwe GLB, de Boer tot Bord strategie en de Green Deal, aldus het Kroatisch Voorzitterschap.

Formeel is het uitstel nog niet. Daarvoor is het wachten op een akkoord over de Europese meerjarenbegroting.

Financiering overgangsperiode 2021-2022

Het parlement zal onder het Duits voorzitterschap van de Europese Unie (dat op 1 juli ingaat) intussentijd wel al verder praten over de financiering van de overgangsperiode 2021-2022.

Pas eind 2020 zal er zekerheid zijn over het uitstel van het nieuwe GLB.
Pas eind 2020 zal er zekerheid zijn over het uitstel van het nieuwe GLB.
right