Sitemenu

vrijdag 24 september 2021
content-main-left

Nieuws

De Europese Commissie heeft tegen 12 lidstaten waaronder België, een formele inbreukprocedure gestart wegens het niet tijdig omzetten van de EU-richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken in de landbouw en voedingssector.

De omzetting diende tegen 1 mei 2021 te gebeuren. De lidstaten hebben nu 2 maanden de tijd om de Commissie van antwoord te dienen.

Richtlijn oneerlijke handelspraktijken

De richtlijn 2019/633  inzake oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen moet bijdragen tot de versterking van de positie van de landbouwers in de voedselvoorzieningsketen.

De Commissie heeft dienaangaande ook maatregelen genomen om de markttransparantie te vergroten en de samenwerking tussen producenten te bevorderen.

Tesamen moeten de richtlijn en de genomen maatregelen zorgen voor een evenwichtiger, eerlijker en efficiëntere toeleveringsketen in de agrovoedingssector.

België op de vingers getikt inzake oneerlijke handelspraktijken agrovoedingssector.
right