Sitemenu

vrijdag 24 september 2021
content-main-left

Nieuws

In aanloop naar het nieuwe GLB dat ingaat op 1 januari 2023, keurde de Vlaamse regering vijf pre-ecoregelingen goed. 

Het Departement Landbouw en Visserij werkt momenteel verder aan de uitvoeringsbesluiten (voorwaarden, aanvraagprocedure, …) van de pre-ecoregelingen, zodat ze zo snel mogelijk kunnen ingaan.

De vijf pre-ecoregelingen zijn:

  • inzaai productief kruidenrijk grasland
  • ecologisch beheerd grasland
  • inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten
  • precisielandbouw
  • verhoging van organisch koolstof van bouwland via teeltplan.

Voor productief kruidenrijk grasland zullen de landbouwers het grasland al dit najaar kunnen inzaaien en de subsidie kunnen aanvragen in 2022 via de verzamelaanvraag. Dat laatste geldt ook voor de vier andere pre-ecoregelingen.

 

Bij inzaai van productief kruidenrijk grasland wordt het grasland ingezaaid met een verplicht mengsel van grassen, vlinderbloemigen en kruiden, zodat het grasland meer droogteresistent is.
Bij inzaai van productief kruidenrijk grasland wordt het grasland ingezaaid met een verplicht mengsel van grassen, vlinderbloemigen en kruiden, zodat het grasland meer droogteresistent is.
right