Sitemenu

zondag 9 mei 2021
content-main-left

Nieuws

In afwachting van een definitieve stikstofregeling (PAS - Programmatorische Aanpak Stikstof) later dit jaar, heeft de Vlaamse regering een akkoord gevonden voor een ministeriële instructie die de stikstofuitstoot vanuit de landbouw en de industrie op de natuur regelt.

De nieuwe instructie was nodig nadat een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting het voorlopige stikstofkader onderuit haalde en elke nieuwe milieuvergunning blokkeerde.

Streng voor landbouw, soepel voor industrie

Voor verlengingen of nieuwe vergunningen in de landbouwsector (veeteelt en mestverwerking) mag er nul procent impact zijn op de omliggende natuur, eventueel met bijkomende maatregelen om de ammoniakuitstoot te verminderen.

Voor NOx uitstoot door de industrie bedraagt de drempel 1 procent. Projecten die de drempel van 1 procent overschrijden, moeten eveneens een 'passende beoordeling' ondergaan en eventueel maatregelen nemen om de emissies te beperken.

Nieuwe stikstofinstructie streng voor landbouw, soepel voor industrie
right