Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main-left

Nieuws

De Europese Commissie heeft in het kader van de Green Deal een voorstel van richtlijn klaar om veehouderijen te catalogeren. Een bedrijf met meer dan 150 grootvee-eenheden wordt bestempeld als agro-industrieel en valt daardoor vanaf 2027 onder de EU-directieve industriële emissies. 

Doel van de Europese richtlijn industriële emissies is om de uitstoot van broeikasgassen en andere emissies vanuit de industrie te beperken. Bedrijven die onder de richtlijn vallen moeten de best beschikbare technieken aanwenden om vervuiling en afvalstromen te voorkomen. Tot op heden waren de veebedrijven uitgesloten van deze verplichting.

Met het voorstel komt er nu bijsturing en worden ook de veebedrijven in het bad getrokken. In Europa gaat het volgens de commissie om 185.000 veehouderijen (pluimvee-, varkens- en rundveebedrijven) die tesamen verantwoordelijk zijn voor 60% van de uitstoot van ammoniak en 43 % van de uitstoot van methaan.

Koepelorganisatie Copa-Cogeca heeft al gereageerd en stelt dat de bijsturing naar de veehouderij toe, volstrekt los staat van de werkelijkheid.

Omrekeningscoëfficiënten

Momenteel worden voor de landbouwstatistieken in Europa volgende omzettingscoëfficiënten naar grootvee-eenheden gebruikt (Verordening (EU) 2015/1391 van de Commissie van 13 augustus 2015): 

COËFFICIËNTEN VOOR DE GROOTVEE-EENHEDEN 
Runderen Jonger dan één jaar0,4
Tussen 1 en 2 jaar oud 0,7
Mannelijke runderen van 2 jaar en ouder 1
Vaarzen van twee jaar en ouder0,8
Melkkoeien 1
Andere koeien van 2 jaar en ouder 0,8

 

Volgens de laatst beschikbare statistieken bedroeg in 2020 in België het gemiddeld aantal grootvee-eenheden per bedrijf 114. Omgezet in absolute aantallen komt dit overeen met 154 runderen of 2264 varkens of 67.432 stuks pluimvee.

In Europa zouden 185.000 veehouderijen als 'agro-industrieel' kunnen gecatalogeerd worden met alle gevolgen van dien.
In Europa zouden 185.000 veehouderijen als 'agro-industrieel' kunnen gecatalogeerd worden met alle gevolgen van dien.
right