Sitemenu

vrijdag 12 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

De kille berekeningen door het ministerie van Financiën over de aanpak van de stikstofcrisis tonen het fundamentele onbegrip over de economische, sociale en culturele toekomst van het platteland.

Dat schrijft LTO naar aanleiding van het openbaar maken van documenten waarin het ministerie de gevolgen van de huidige strategie van de stikstofaanpak becijferde.

Opkopen als gerichte maatregel

De documenten geven volgens LTO een ontluisterend beeld over de vergaande sanering van de sector. Het ministerie becijferde dat er 11.200 bedrijven zouden moeten stoppen en bijna 18.000 bedrijven met een derde tot de helft moeten inkrimpen. Hoe kun je het opkopen van 11.000 bedrijven een gerichte maatregel noemen, zo vraagt LTO zich vertwijfeld af. Waarom blijft er een analyse uit wat de gevolgen zijn voor de voedselketen en de leefbaarheid van het platteland.

Onrealistische doelstellingen

LTO stelt dat de leus van het kabinet ‘we kunnen niet anders’ inmiddels wel flets begint te worden en steeds meer ongeloofwaardiger. ‘Onnodig vasthouden aan een onrealistische doelstelling met onhaalbaar tijdspad is echter een politieke keuze, geen rechterlijke.’

De huidige strategie van stikstofaanpak van het kabinet betekent een einde voor 11.200 boerenbedrijven
De huidige strategie van stikstofaanpak van het kabinet betekent een einde voor 11.200 boerenbedrijven
right