Sitemenu

zaterdag 13 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

LTO Nederland wil niet meer aan tafel met Johan Remkes om met hem te praten over de plannen van de stikstofaanpak.

Dat heeft de organisatie aan het kabinet, de Kamer en de provincies laten weten.

Probleem onbespreekbaar

Afgelopen weekend gaf LTO nog aan in beginsel open te staan voor een gesprek, als dat ook over tijdspad en doelstelling kon gaan. LTO ging ervan uit dat Remkes als bemiddelaar het echte probleem mocht bespreken. Nu uit Kamervragen blijkt dat dat niet tot het takenpakket van Remkes behoort, ziet LTO af van een gesprek.

LTO geeft aan graag naar een oplossing te zoeken, maar nu helder is wat het mandaat is van Remkes, heeft praten geen zin.

LTO wil toch niet praten met Johan Remkes
LTO wil toch niet praten met Johan Remkes
right