Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main-left

Nieuws

Europa gaat Vlaanderen 2,7 miljoen euro steun geven in het kader van voedselzekerheid. Vlaams landbouw minister Crevits stelt daarbovenop nog eens 5,5 miljoen euro Vlaamse middelen ter beschikking. 

Op 23 maart 2022 gaf de Europese Commissie groen licht voor een aantal steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector. Aanleiding is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Voor Vlaanderen gaat het om een bedrag van 2,7 miljoen euro.

Plus 5,5 miljoen euro

Vlaanderen kan die Europese steun met 200% verhogen en zal dat ook doen voor een bedrag van 5,5 miljoen euro.

Dat betekent een totaalbedrag van meer dan 8 miljoen euro voor maatregelen die bijdragen tot de voedselzekerheid of voor de aanpak van verstoorde marktevenwichten van activiteiten die te maken hebben met circulaire economie, efficiënt gebruik van grondstoffen of milieu- en klimaatvriendelijke productiemethodes.

Minister Crevits gaat nu in overleg met de landbouworganisaties bekijken waar de noden het hoogst zijn.

Ook geen braak

Voor dit jaar geeft de Europese Commissie de lidstaten ook flexibiliteit om landbouwgrond maximaal in productie te nemen, het heel jaar rond.

Vlaanderen gaat hiervan ook gebruik maken; wel worden braakpercelen in groene bestemmingen van deze mogelijkheid uitgesloten.

Vlaanderen vult Europees steunpakket aan met 200% in kader van voedselzekerheid
right