Sitemenu

donderdag 21 oktober 2021
content-main-left

Nieuws

Laag drogestofgehalte in maiskuilen

06-11-2007  · 2 reacties

Veel snijmaiskuilen van 2007 hebben een laag drogestofgehalte. Dit blijkt uit analyseresultaten van Blgg. Gezien het late oogstmoment is het lage drogestofgehalte opvallend. Uit de analyse blijkt ook dat de maiskuilen gemiddeld minder zetmeel bevatten dan in andere jaren. De verteerbaarheid van het product is goed. Deze voederwaarden resulteren gemiddeld in een goede vem-waarde.

Het groeiseizoen van de snijmais kende dit jaar een grillig verloop. De mais die half april is gezaaid, heeft door gunstige weersomstandigheden een snelle start kunnen maken. De mais die begin mei gezaaid is, had een tekort aan water en kon daardoor pas laat kiemen. Deze verschillen in start zijn terug te vinden in de kwaliteit van snijmais. Ongeveer 45 procent van de kuilen heeft prima voederwaarden met een zetmeelgehalte van meer dan 350 gram per kilogram droge stof, 980 vem en een drogestofgehalte van meer dan 34 procent. De later gezaaide snijmais heeft minder zetmeel. In totaal 24 procent van de kuilen heeft een zetmeelwaarde van nog geen 300 gram per kilogram droge stof. Naast de verschillen in start kan ook bladvlekkenziekte hierin hebben meegespeeld.

voederwaarde
eenheid
2007

ds
g/kg
329

vem
g/kg ds
958

dve+
g/kg ds
53

oeb+
g/kg ds
–40

zetmeel
g/kg ds
338

Tabel 1 – Gemiddelde voederwaarden eerste snijmais 2007

right