Sitemenu

zondag 20 september 2020
content-main-left

Nieuws

Sinds juli 2008 wordt er over gans Vlaanderen melding gemaakt van een mysterieuze kalverziekte. Zo meldt de website van Veepeiler-rund. De kalveren bloeden gemakkelijk én langdurig en sterven meestal na enkele dagen.
In Vlaanderen werden 37 gevallen van deze kalverziekte gemeld op 20 verschillende bedrijven. Zowel melkvee als dikbilkalveren zijn aangetast. Meestal betreft het een enkel dier maar op sommige bedrijven zijn er tot 4 gevallen gerapporteerd. De kalveren worden zowel uit vaarzen als koeien geboren, zowel uit ki als uit natuurlijke dekdienst.
Het betreft 1 tot 3 weken oude kalveren die een verhoogde neiging tot bloeden vertonen na het aanbrengen van het oormerk, na het geven van een injectie of na een kwetsuur. De dieren hebben soms (hoge) koorts, drinken progressief minder en worden langzaam aan zwakker. De meest kenmerkende symptomen zijn streepvormige of grote bloedingen op de huid en zeer donkere mest. De oorzaak van de bloedingen is een aantasting van het beenmerg. Hierdoor hebben de dieren een tekort aan bloedplaatjes waardoor ze gemakkelijk beginnen te bloeden. Daarnaast hebben de dieren ook een zeer groot tekort aan witte bloedcellen waardoor ze gevoelig zijn voor allerhande infecties. Vrijwel al deze dieren sterven na enkele dagen. De oorzaak blijft vooralsnog onbekend. Blauwtong en BVD hebben de Belgische onderzoekers wel al kunnen uitsluiten.
Ook in Frankrijk, Nederland en Duitsland werden dergelijke gevallen aangemeld. In Duitsland spreekt men inmiddels van "bloedzweten".

right