Sitemenu

woensdag 8 juli 2020
content-main-left

Nieuws

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft unaniem besloten de heer Steven W.A Lak, woonachtig te Rotterdam, bij de Kroon voor te dragen als voorzitter van het PVV. De heer Lak (55) is meester in de rechten en heeft directie- en bestuursfuncties vervuld in diverse bedrijven en organisaties binnen de Rotterdamse haven evenals in andere sectoren in binnen en buitenland; hij is thans actief als interim directeur, adviseur en commissaris.
De periode tot de officiële benoeming van de heer Lak, zal de zittende vice-voorzitter van het PVV, Mevrouw Ten Have-Mellema, de voorzittershamer blijven hanteren.

right