Sitemenu

zondag 20 september 2020
content-main-left

Nieuws

Uit een vergelijkingsproef in de gasuitwisselingskamers van het ILVO te Gent, blijkt dat dikbilvaarzen en Holsteinvaarzen evenveel methaan produceren per kilogram opgenomen droge stof of per kg lichaamsgewicht. Dat meldt Landbouw en Techniek.

Het Ilvo volgde in de gasuitwisselingskamers(GUK’s) de methaanemissie van acht drachtige Holsteinvaarzen en acht drachtige dikbilvaarzen gedurende zes weken. Er werden vaarzen gebruikt om de vergelijking tussen een hoogproductief melkveeras en hoog efficient vleesveeras mogelijk te maken. Beide groepen kregen eenzelfde rantsoen van 40 % maiskuil, 40 % graskuil, 20 % hooi  en een evenwichtig krachtvoer ( max. 1,3 kg per dag). ‘De methaanemissie bij de dikbillen was 16 procent minder per dag,’ zegt Ilvo-onderzoekster Karen Goossens. ‘Maar doordat de dikbilvaarzen vanwege hun conformatie minder voeder opnemen was er geen verschil in methaanproductie per kilogram opgenomen droge stof of per kg lichaamsgewicht.’ 

Verschil in pensflora

De onderzoekers konden niet aantonen dat de betere voerefficiëntie van dikbillen een verschil maakt in methaanemissie. Wel dient de kanttekening gemaakt dat in de proefopzet met gelijk rantsoen voor beide rassen, de dikbillen onder hun theoretische energiebehoefte werden gevoederd. ‘Bij een aangepast rantsoen voor dikbillen zouden de prestaties misschien anders zijn.’

Van de koeien werd ook de pensflora geanalyseerd. Karen Goossens: ‘Een groot deel van de micro-organsimen in de pens komt bij beide rassen voor.  Er zijn echter ook micro-organismen die speciaal zijn voor een bepaald ras. Voor deze verschillen is nog geen verklaring gevonden. Wat de micro-organismen betreft die instaan voor de methaanproductie in de pens, zagen de onderzoekers wel geen onderscheid tussen beide rassen.’

De micro-organismen die instaan voor de methaanproductie in de pens, verschillen bij het Holstein en Belgisch witblauw ras niet. (illustratie Vilt)
De micro-organismen die instaan voor de methaanproductie in de pens, verschillen bij het Holstein en Belgisch witblauw ras niet. (illustratie Vilt)
right