Sitemenu

maandag 25 mei 2020
content-main-left

Nieuws

In het algemeen heeft de rundveesector in België een stabiel jaar achter de rug.  Nederland was in 2018 de belangrijkste afzetmarkt voor het Belgische rundvlees.

Het Belgian Meat Office – een onderdeel van VLAM - gaf recent haar jaarrapport 2018 vrij.

Wat de rundveeteelt betreft: de rundveestapel in België was in omvang vrijwel stabiel aan 2017 en telde 2,4 miljoen dieren. Het aantal slachtingen daalde lichtjes tot 530.000 runderen en 357.000 kalveren. Dat leverde een productie op van 216.000 ton rundsvlees en 61.000 ton kalfsvlees.

Nederland grootste ontvanger

België exporteerde in 2018 circa 200.166 ton rundvlees, wat bijna evenveel is als in 2017. Het grootste gedeelte daarvan ging naar Nederland (34%). Frankrijk (20%), Duitsland (17%), Italië (8%) en Luxemburg (2%) vervolledigen de top vijf.

Export VK in de lift

De export naar het Verenigd Koninkrijk kende de grootste procentuele stijging: +56%. Daarmee komt de totale export naar dat land uit op 4.964 ton en op een gelijk niveau als Luxemburg.

Het volledige rapport van de Belgian Meat Office is te downloaden op www.belgianmeat.com

De export naar het Verenigd Koninkrijk kende de grootste procentuele stijging: +56%
De export naar het Verenigd Koninkrijk kende de grootste procentuele stijging: +56%
right