Sitemenu

maandag 6 juli 2020
content-main-left

Nieuws

Er is een groeiende behoefte aan kwaliteitsvlees van nationale bodem. Er liggen volop kansen voor de Nederlandse vleesveehouderij. Dat zijn de conclusies van de vakgroep vleesveehouderij van LTO Nederland die recentelijk zijn toekomstvisie presenteerde.

In het toekomstvisie voor de vleesveehouderij, genaamd ‘Verantwoorde kwaliteit van dichtbij’, stelt de vakgroep dat consumenten kritischer zijn en hogere eisen stellen aan smaak, dierenwelzijn, voedselveiligheid en  voedsel van regionale oorsprong.

‘De Nederlandse vleesveesector voldoet bij uitstek aan deze eisen en is een duurzaam alternatief voor geïmporteerd rundvlees uit landen zoals Argentinië, de Verenigde Staten en Ierland’, schijft Wouter Hartendorf, voorzitter van de LTO-vakgroep vleesveehouderij, in het voorwoord. 

Kringlooplandbouw

Ook de landbouwvisie van het ministerie van Landbouw met de kringlooplandbouw werkt in het voordeel van de Nederlandse vleesveehouderij. ‘Met een grote groep zoogkoeienhouders en natuurbegrazers in de gelederen, voldoet de Nederlandse vleesveehouderij van nature aan de wensen die de kringlooplandbouw met zich meebrengt’, aldus Hartendorf.

Hij noemt een aantal voorbeelden: ‘De Nederlandse vleesveehouderijsector produceert rundvlees van een goede kwaliteit, doet dat vaak op gronden die voor andere sectoren niet of minder in de bedrijfsvoering passen, onderhoudt het landschap en draagt bij aan het behoud van natuur en biodiversiteit.'

Zichtbaarheid vergroten

Volgens LTO, dat erkent dat het rendement in de vleesveehouderij onder druk staat, is het zaak de inspanning en het werk van de sector beter naar buiten toe te communiceren. Met andere partijen wil de boerenorganisatie een promotiebudget beschikbaar stellen om de zichtbaarheid van de sector te verhogen en zo meer vraag naar lokaal geproduceerd kwaliteitsvlees in de hand te werken.

LTO ziet een belangrijke rol voor de vleesveehouderij in de maatschappelijke beeldvorming over de landbouw in het algemeen. ‘In een samenleving waar consumenten steeds verder van de boer af komen te staan, kan de vleesveehouderij voor de hele agrarische sector de brug slaan tussen boer en consumen’, besluit LTO.

 

De vraag naar lokaal geproduceerd vlees zit in de lift. Er liggen volop kansen voor de Nederlandse vleesveehouderij volgens LTO Nederland
De vraag naar lokaal geproduceerd vlees zit in de lift. Er liggen volop kansen voor de Nederlandse vleesveehouderij volgens LTO Nederland
right