Sitemenu

maandag 14 juni 2021
content-main-left

Nieuws

Naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak heeft het FAVV beslist dat alle audits van de autocontrolesystemen Vegaplan en Codiplan gedurende de periode van de maatregelen van de regering uitgesteld worden zonder impact op de bonus van de onderneming.

De inspectie- en controlediensten van het federaal voedselagentschap FAVV inzake voedselveiligheid blijven gedurende de coronapandemie onverminderd gehandhaafd, zo meldt het FAVV.

Vegaplan en Codiplan uitgezonderd

Een uitzondering vormen de audits van de autocontrolesystemen Vegaplan en Codiplan. Alle audits van Vegaplan en Codiplan worden gedurende de periode van de maatregelen van de regering opgeschort zonder impact op de bonus van de onderneming, aldus het FAVV.

De algemene sectorgidsen plantaardige productie (Vegaplan) en dierlijke productie (Codiplan) zijn een antwoord op de Europese wetgeving die autocontrole oplegt aan alle schakels in de voedselketen om de voedselveiligheid te waarborgen. De controle op die sectorgidsen is verantwoodelijkheid van het federaal voedselagentschap FAVV.

De periode van opschorting van de audits vanwege de coronacrisis startte op 13 maart 2020; de einddatum zal afhangen van de duur van de bijzondere maatregelen, rekening houdend met een overgangsfase.

CodiplanPLUS Rund

Het private CodiplanPLUS Rund-lastenboek kadert in de Belbeef Standaard en omvat het algemeen gedeelte en het specifieke gedeelte voor de runderen van de sectorgids Codiplan, plus een 16-tal vereisten voornamelijk op het vlak van dierenwelzijn.

Het uitstel van de audits heeft als consequentie dat certificaten die in de komende periode gaan vervallen en waarvoor nog geen audit uitgevoerd werd, niet verlengd kunnen worden.

Verlenging tot eind mei

 Om de markttoegang van de landbouwproducten te garanderen worden nu de nodige maatregelen genomen om de betrokken certificaten van de private lastenboeken, zoals CodiplanPLUS Rund, tijdelijk te verlengen tot eind mei. Dit is een 'technische' verlenging om te waarborgen dat de afnemers verder de certificaten van hun leveranciers kunnen raadplegen. Het federaal voedselagentschap FAVV is hierover ge├»nformeerd.

Wanneer audits weer kunnen doorgaan en een verlengingsaudit kan plaatsvinden, zal een positieve audit resulteren in een nieuw certificaat dat verder bouwt op de oorspronkelijke einddatum, niet de verlengde.

Certificaten van CodiplanPLUS Rund rund die nu vervallen, worden technisch verlengd tot eind mei
Certificaten van CodiplanPLUS Rund rund die nu vervallen, worden technisch verlengd tot eind mei
right