Sitemenu

dinsdag 26 mei 2020
content-main-left

Nieuws

Met een voortdurend oprukkend corona-virus is het een immense uitdaging om de economie gaande te houden. Ook op de boerderij en verder op in de voedingsketen. Onder de noemer ‘Corona, hoe gaat het met u? ‘, peilt de redactie telefonisch naar het sentiment en naar de gevolgen van de ‘lockdown’ maatregelen bij enkele vleesveehouders en stakeholders uit de agrovoedingsketen. In deze bijdrage: de voeradviseur.

Voeradviseur Anne Vandelannoote van Aveve moet zich even afzonderen. Het geluid van twee spelende kleuters op de achtergrond is niet ideaal voor een telefonisch interview. ‘De jongste van 7 maanden ligt in bed maar de twee oudsten van 3 jaar en 4 ½ jaar vragen wel de nodige aandacht, ‘vertelt Anne.

Niet naar de opvang

Anne Vandelannoote neemt in de voormiddag verlof om met de kinderen actief te zijn. Haar echtgenoot werkt buitenshuis in de voormiddag en neemt verlof in de namiddag om haar taak over te nemen. De kleuters mogen immers niet naar de opvang omdat zij de mogelijkheid heeft tot telewerk.

Verder proberen Anne en haar man de kinderen elke dag ritme en structuur te geven en maximaal te genieten van het – verplichte -  samenzijn.  ‘Spelen in de tuin, samen wandelen en de oudste met de fiets leren rijden.’

Nog voldoende losse grondstoffen

Vraag, aanbod en prijsvorming van losse grondstoffen voor de productie van mengvoer is een wereldgegeven.

Qua aanbod is er minder aanbod van eiwitrijke producten zoals sojaschroot wat een opwaarts effect heeft op de prijs. Ook bijproducten uit de verwerkende industrie zoals bierdraf uit brouwerijen zijn moeilijker te verkrijgen. De beschikbaarheid van vitaminen en mineralen die vooral in China worden geproduceerd hebben ook te lijden onder de lockdown aldaar. ‘Maar voorlopig is er van alles nog voldoende.’

In de prijsvorming zijn duidelijke ‘corona-effecten’ merkbaar. Anne Vandelannoote: ‘De prijs voor granen – tarwe en gerst - is aan een opwaartse koers bezig. De maisprijs blijft hierbij wel achter. Reden is dat de bio-ethanol productie waarin mais een rol speelt, op een laag pitje draait vanwege de geslonken aardolieprijs. De prijs voor ruwe aardolie-olie is driemaal zo laag als voorheen. Hetzelfde geldt voor koolzaad dat vooral ook in de biodieselindustrie aangewend wordt, waardoor er minder koolzaadschroot ter beschikking komt.

De voeradviseur verwacht verder dat de vraag naar voeraardappelen in het afmestrantsoen komende is. ‘De aardappelmarkt zit op zijn gat’.

Telefonisch voeradvies

In de fabrieken van Aveve verloopt de mengproductie nog zoals normaal. ‘Het bedrijf heeft in een zeer vroeg stadium al maatregelen getroffen om de werknemers een corona-veilige werkomgeving te bieden.

De ruwvoederontledingen via het agrarische zaakvoerderkanaal en de normale klantenservice gaan ook in deze uitzonderlijke periode gewoon door. 'We vinden het belangrijk dat we onze veebedrijven, die steeds paraat staan ten dienste van de sector, ook in hun dagelijkse werk met raad en daad verder kunnen bijstaan. 

De voeradviseurs werken telefonisch en via mail vanuit de thuissituatie. Heel druk is het evenwel niet omdat de verlate voorjaarswerkzaamheden nu op de bedrijven in volle gang zijn. ‘Dagelijks krijg ik een vijftal telefoontjes voor voeradvies,’ geeft Anne aan. ‘Het betreft voornamelijk advies voor rantsoenwijzigingen. Maar indien nodig mogen en kunnen wij de boer op voor heel dringende zaken. Denk hierbij aan een groot voerprobleem. We bezitten om ons te verplaatsen een attest van het bedrijf als essentiële schakel in de voedselproductie. Maar er is ons op het hart gedrukt vooral het gezond verstand te gebruiken om het zo veilig mogelijk te houden.’

In de prijsvorming van losse grondstoffen zijn al duidelijke ‘corona-effecten’ merkbaar
In de prijsvorming van losse grondstoffen zijn al duidelijke ‘corona-effecten’ merkbaar
right