Sitemenu

woensdag 27 mei 2020
content-main-left

Nieuws

Met een voortdurend oprukkend coronavirus is het een immense uitdaging om de economie gaande te houden. Ook op de boerderij en verderop in de voedingsketen. Onder de noemer ‘Corona, hoe gaat het met u?’, peilt de redactie telefonisch naar de situatie bij enkele spelers in de agrovoedingsketen. In deze bijdrage: de bedrijfsdierenarts.

‘Er zijn wel leukere tijden om de boer om te gaan’, geeft dierenarts John Campe uit St. Kruis Brugge aan. ’Maar gelukkig zijn mijn gezin en ikzelf nog gezond en kunnen we ons werk voortzetten.’

Campe woont op een boerenerf met paardenpension, schapen en koeien. In normale tijden is dat vooral een zaak van zijn echtgenote. ‘Maar nu helpt onze zeventienjarige dochter mee tussen het werk voor de school door. Voor haar is het een welgekomen afwisseling, voor mijn echtgenote is het een welgekomen hulp.’

Ontsmettingsmiddelen niet te verkrijgen

De dierenarts heeft een prioriteitenlijst gekregen van het FAVV voor zijn activiteiten in het kader van dierziektebestrijding. Zo hebben aankooponderzoeken van runderen (tbc en controle-identificatie en bloedonderzoeken voor ibr) een zeer hoge prioriteitsstatus. ‘Blauwtongvaccinatie, vrijwillige diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding en para-tbc binnen een vrijwillig programma hebben dan weer een lage prioriteit.’

Het contact met de veehouders is niet wezenlijk veranderd, al is het fysiek afstand houden of social distancing zoals men dat nu noemt, een punt van aandacht. ‘Vooral bij een keizersnede is het moeilijk om de afstand tot mekaar te bewaren’, geeft de bedrijfsdierenarts aan. ‘Maar handen schudden of piepers (kussen, n.v.d.r.) geven aan de boerin heb ik nooit gedaan. Dus dat vormt geen probleem.’

‘Je voelt wel de onzekerheid bij de boeren. Zo heb ik een boer die ook aardappelen heeft voor chips. De prijzen voor de aardappelen zijn gewoon gekelderd.’ 

Verder houdt Campe het bedrijfsbezoek kort en ontsmet hij na elk bezoek bij het instappen in de wagen de handen en zijn gsm. Ontsmettingsmiddelen voor het materiaal zijn wel moeilijk te verkrijgen, getuigt hij. ‘Maar ik behelp mij met Dettol en chloorhexidine.’

Goodwill politie nodig

John Campe gaat als dierenarts ook regelmatig de grens met Nederland over voor zijn cliënteel aldaar. ’Alle grensovergangen worden bewaakt door de politie. De sluipwegen zijn allemaal gebarricadeerd.’  

Maar Campe heeft een officiële vrijgeleide. ‘De toelating heb ik ontvangen van het FAVV via mail’, verhaalt hij. ‘De politie die de grenzen bewaakt, doet wel al eens moeilijk omdat er geen stempel op staat. Na enige uitleg kan ik telkens wel mijn weg vervolgen. Maar je hebt wel de goodwill van de politie nodig.’

John Campe: ‘Ontsmettingsmiddelen voor het materiaal zijn moeilijk te verkrijgen’
John Campe: ‘Ontsmettingsmiddelen voor het materiaal zijn moeilijk te verkrijgen’
right