Sitemenu

vrijdag 22 januari 2021
content-main-left

Nieuws

Met een allesomvattend plan voor de veehouderij, wil de Nederlandse Dierenbescherming in dertig jaar naar een kleinere veehouderij die alleen nog voedsel maakt voor consumenten in Noordwest-Europa.

Dat schrijft de kalverhouder.nl.

Op hoofdlijnen wat de kalverhouderij betreft: de organisatie wil jonge kalveren tot drie maanden bij de moederkoe laten staan, waar ze vervolgens verder groeien tot de slachtleeftijd of na spenen verhuizen naar een gespecialiseerd kalverbedrijf.

De gespecialiseerde kalverbedrijven kopen alleen nog dieren van veehouders in Nederland, Duitsland en België op zo kort mogelijke afstand van het geboortebedrijf.

Enkel nog rosévlees

Er zal uitsluitend rosé kalfsvlees of jong rundvlees geproduceerd worden. Weidegang voor de kalveren is een vereiste.

Het bedwelmen en doden van de runderen gebeurt in een mobiele slachterij die het bedrijf bezoekt, of op een slachthuis zo dicht mogelijk bij het bedrijf.

Jonge kalveren moeten tot drie maanden bij de moederkoe staan volgens het Deltaplan van de Nederlandse Dierenbescherming.
Jonge kalveren moeten tot drie maanden bij de moederkoe staan volgens het Deltaplan van de Nederlandse Dierenbescherming.
right