Sitemenu

zaterdag 19 september 2020
content-main-left

Nieuws

‘Ondanks alle goede bedoelingen maar marketinginitiatieven zoals Meritus of Belbeef hebben de vleesveehouder nauwelijks een euro opgeleverd. Enkel de spelers in de keten afwaarts zijn er goed bij gevaren. Met Fairebel Vlees gaan we voor een sterk merk waarvan de producent eigenaar is en die een meerwaarde voor de portemonnee van de boer oplevert.’

Aan het woord is Dries Timmerman. De Vlaamse witblauwfokker (40) uit Jabbeke die de eerste CRV vleesveetrofee won in 2009, is tevens voorzitter van de producentenorganisatie POVV en van Fairebel Vlees.

Momenteel toert hij in Vlaanderen rond om de witblauw veehouders te overtuigen van een gezamenlijk marketingcoöperatie (verkoopcoöperatie) voor hun vlees. ‘Het is nu het momentum vanwege de corona-pandemie. De consument loopt warm voor lokaal geproduceerd voedsel met een sterk verhaal van de boer erachter.’

Eendracht maakt macht

Dries Timmerman spiegelt het initiatief graag aan wat in de melkveesector is gebeurd met de zuivelproducten van Fairebel. ‘Fairebel Melk bestaat nu tien jaar. De coöperatieve verkoop van zuivel aan de grootwarenhuizen heeft de melkveehouders-coöperanten over die tien jaar een gemiddeld rendement van 37 procent opgeleverd. Met Fairebel vlees gaan we voor een rendement van 25 procent of omgerekend een plus van 1 euro per kg karkasgewicht voor koeien.’

Speerpunt innovatie

Naast het sterk verhaal van de boer achter het vlees, steunt de coöperatieve verkoopstrategie op twee belangrijke innovaties.

Dries Timmerman: ‘Vooreerst hebben we via technologieontwikkeling de houdbaarheid van vers vlees verhoogt van 6 dagen naar 11 dagen. Dat betekent een serieuze meerwaarde voor de retail die zo haar afvalberg vanwege het overschrijden van de gebruiksdatum met 30 procent kan verminderen.’

Een tweede innovatie waar Fairebel Vlees mee uitpakt en die de retail maar ook consument moet overtuigen om Fairebel Vlees te (ver-) kopen is de verpakking. ‘Deze is 100% biologisch, 100% recycleerbaar en bevat 70% minder plastic dan de gangbare verpakkingen. In tijden waar een duurzame productie overal te lande wordt gepredikt is dit van onschatbare waarde.’

 

In het oktobernummer van Veeteeltvlees volgt een uitgebreid interview met Dries Timmerman.

Dries Timmerman (midden op de foto) plaatst met Fairebel Vlees een plus van 1 euro per kg karkasgewicht voor koeien in het vooruitzicht.
Dries Timmerman (midden op de foto) plaatst met Fairebel Vlees een plus van 1 euro per kg karkasgewicht voor koeien in het vooruitzicht.
right