Sitemenu

zaterdag 27 november 2021
content-main-left

Nieuws

VleesveeNL, LTO Melkveehouderij en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) hebben RundNL opgericht, een centraal platform voor de borging van drie wettelijke verplichtingen voor de Nederlandse rundveehouders.

Het gaat met name om de wettelijke verplichtingen Monitoring Kritische Stoffen Rund, de Goede Houderij Praktijk en de Voedsel Keten Informatie. 

Hiermee wordt collectief een stap gezet wat betreft de kwaliteit en veiligheid van in Nederland geproduceerd rundvlees afkomstig van runderen ouder dan 12 maanden uit melkvee- en/of vleesveebedrijven. 

Monitoring Kritische Stoffen Rund (MKS-Rund)

Er is een plicht vanuit de overheid voor sectoren om aan zelfcontrole te doen wat betreft de monitoring van kritische stoffen. Er mogen geen residuen (vooral resten van diergeneesmiddelen) in het slachtdier aanwezig zijn als het wordt aangeboden aan het slachthuis.

Het is inhoudelijk complexe materie en het vergt dure onderzoeken (meer dan €1.000 per dier) die voor een individueel bedrijf niet op te brengen zijn. RundNL geeft nu invulling aan de wettelijke plicht dat sectoren dit zelf moeten borgen via het sectorale programma MKS-Rund. 

RundNL verwacht dat MKS-Rund begin 2022 van start kan gaan en werkt hiervoor nauw samen met de NVWA. De stichting zal ook zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande borgingssystemen als Q-Rund (van Qlip), IKB-Rund (van KIWA) en IKB Nederland (van Producert). Naar schatting 98% van de aangeboden slachtrunderen valt onder een van deze borgingssystemen. Wel zal aan elke rundveehouder worden gevraagd zich eenmalig online aan te melden via de site van RundNL om de koppeling met de bestaande borgingssystemen mogelijk te maken. 

Borgingscriteria rundveehouderij

Tweede zaak die RundNL op korte termijn gaat behartigen betreft de kwaliteitscriteria voor de rundveehouderij (Goede Houderij Praktijk). De focus ligt eerst op het transport van runderen naar de slachterij. Die moeten voldoen aan specifieke eisen voor transport en aflevering. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt primair bij de rundveehouder en de transporteur en handelaar.

RundNL, in samenwerking met Vee & Logistiek, gaat de rundveehouder, de handelaar en transporteur daarmee helpen door praktische hulpmiddelen te ontwikkelen ter ondersteuning bij het gebruik van de Europese richtsnoeren voor de beoordeling van transportwaardigheid. 

Quanta costa?

Door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande borgingssystemen, blijven de kosten voor de rundveehouder beperkt, meldt RundNL. De verwachting is dat de bijdrage aan RundNL tussen de €2 en €3 per geslacht dier zal zijn.  

Voor meer informatie: ga naar https://rundnl.org/q-a/

 

Door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande borgingssystemen, blijven de kosten voor de rundveehouder aan RundNL beperkt
Door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande borgingssystemen, blijven de kosten voor de rundveehouder aan RundNL beperkt
right