Sitemenu

vrijdag 5 maart 2021
content-main-left

Nieuws

De eerste limousin veiling van het centraal opfokstation te Lanaud (F) in het nieuwe jaar vond plaats midden een zeer moeilijke economische context voor de Franse vleesveehouders. Lage verkoopprijzen voor het vee, sanitaire moeilijkheden vanwege blauwtong, agribashing,... laten zich gevoelen in de gemiddelde veilingprijzen.

Er waren 60 limousinstieren met de kwalifiactie ‘espoir’ in de aanbieding. Vierendertig dieren (57%) vonden een nieuwe thuis aan gemiddeld 3091 euro (-286 euro) met een uitschieter aan 5500 euro. 

94 procent verkocht

In de categorie RJ of ‘reproducteur jeune’ waren er 69 stieren in de aanbieding. Vijfenzestig dieren (94%) werden verkocht aan gemiddeld 4714 euro. (- 580 euro) Veertien stieren vertrokken naar het buitenland.

Veilingtopper met 21.000 euro achter de naam, werd de stier Paillard RJ van Gaec Lavigne uit Ladinhac (15). Paillard (Malus Tabs PS x Jorika TA PS x Harry RRvs) werd geboren in september 2019. De stier realiseerde een dagelijkse groei tijdens de controleperiode van 1,4 kg. Op 400 dagen woog de stier 660 kg.

Zijn fokwaarde op speenleeftijd ISEVR bedraagt 106 punten en zijn fokwaarde fokkerij IVMAT 101 punten. De stier kreeg een genomische score van 10 punten voor ontwikkeling, 8 punten voor groei en 6 punten voor melkproductie.

Veilingtopper Paillard RJ (foto France Limousin Sélection)
Veilingtopper Paillard RJ (foto France Limousin Sélection)
right