Sitemenu

zaterdag 26 september 2020
content-main-left

Nieuws

Er komen dit groeiseizoen zo goed als zeker geen aanvullende mestmaatregelen vanwege de droogte. De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft aan het ministerie geadviseerd dat die niet nodig zijn.

Landbouwminister Schouten had de commissie gevraagd of bij een nieuwe droogtesituatie aanvullende maatregelen nuttig zouden zijn. Hierop heeft CDM drie potentiële maatregelen onderzocht: het verlengen van de uitrijperiode, het verlengen van de periode om grasland te scheuren en het verlengen van de termijn voor de inzaai van groenbemesters na maisteelt.

Voldoende stikstof aanwezig

Volgens CDM is een belangrijk verschil met vorig jaar dat er dit jaar, in ieder geval tot half juli, landelijk gezien gunstige omstandigheden waren om drijfmest uit te rijden. Dat is een groot verschil met de droogtesituatie in 2018. Verder constateren de deskundigen dat er in de bodem nog veel stikstof aanwezig is en er eerder sprake is van een overschot dan een tekort. Het verlengen van de uitrijperiode heeft daarom geen nut en geeft juist extra risico op nitraatuitspoeling. CDM benoemt richting de minister zelfs dat het goed kan zijn om de stikstofgebruiksnormen in een droog jaar aan te scherpen omdat er door het opbouwen van een stikstofvoorraad in de bodem meer kans op uitspoeling is wanneer de complete mestruimte wordt benut.

Niet wachten met inzaaien

Wel ziet CDM een risico in de geringe hoeveelheid neerslag die in het oosten is gevallen na het droge jaar 2018. De kans op slecht ontwikkelde mais en verdroogd grasland is daar groot. Met het oog op het scheuren en inzaaien van grasland adviseert de CDM niet te wachten op regen, maar vroegtijdig te zaaien zodat het grasland kan profiteren van regenval.

Naar aanleiding van de droogte van vorig jaar is het dit jaar wel toegestaan om op bouwland tot 15 september mest uit te rijden, mits er een groenbemester wordt ingezaaid.

 

In de bodem is op dit moment volgens CDM nog veel stikstof aanwezig
In de bodem is op dit moment volgens CDM nog veel stikstof aanwezig
right