Sitemenu

zaterdag 26 september 2020
content-main-left

Nieuws

De Europese Commissie geeft de lidstaten extra flexibiliteit binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij heeft besloten gebruik te maken van de gegeven ruimte in het landbouwbeleid om zo veehouders tegemoet te komen die door de droogte van deze en vorige zomer een ruwvoertekort hebben.

Vooruitbetaling

De maatregelen houden onder andere in dat een groter percentage van Europese inkomenssteun vooruitbetaald wordt. De vooruitbetaling van de basispremie van oktober 2019 wordt verhoogd naar 70 procent in plaats van 50 procent. Ook andere premies hebben een groter percentage vooruitbetaling.

Vergroeningseisen soepeler

Een andere maatregel zorgt ervoor dat de geldende vergroeningseisen iets versoepeld worden. Zo kunnen percelen die braak liggen toch gemaaid worden om ruwvoer te winnen. De exacte versoepelingen van de vergroeningseisen worden toegelicht op deze website.

Veehouders die een beroep willen doen op een van de maatregelen, moeten dit doorgeven bij de beherende buitendienst.

Het Departement Landbouw en Visserij komt Vlaamse veehouders tegemoet die een ruwvoertekort hebben
Het Departement Landbouw en Visserij komt Vlaamse veehouders tegemoet die een ruwvoertekort hebben
right