Sitemenu

dinsdag 11 augustus 2020
content-main

Ten dienste van weidevogels

Bijzondere veenweiden kortgehouden door Aberdeen Angus - serie natuurbegrazing - deel 5: Veenweidegebied
Net boven Amsterdam bevindt zich één van Nederlands meest bijzondere nationale landschappen: Laag Holland, de natte veenweiden van de Zaanstreek. Met water, ruimte en grasland is het vooral voor weidevogels een ideale broedplaats. De kudde Aberdeen Angus van Staatsbosbeheer Westzaan zorgt voor de beste leefomgeving voor de vogels.

Publicatiegegevens

Magazine: 
VeeteeltVlees
Publicatiejaar: 
2012
Jaargang: 
11
Paginanummer(s): 
28 - 29
right