Politiek

Agractie roept minister op om bemestingsnormen 2022 te gedogen

Mestafvoer kan op een gemiddeld bedrijf 80.000 tot 100.000 euro kosten
Mestafvoer kan op een gemiddeld bedrijf 80.000 tot 100.000 euro kosten

Belangenorganisatie Agractie heeft vandaag een verzoek naar landbouwminister Adema gestuurd om via een gedoogbesluit terug te gaan naar de bemestingsnormen van 2022.

Het hanteren van deze normen kan op korte termijn de uiterst knellende druk op de mestmarkt verlichten.

Minder kunstmest, meer dierlijke mest

De druk op de mestmarkt is volgens Agractie zo groot dat boeren met de handen in het haar zitten. Mest afvoeren kan op een bedrijf gemiddeld 80.000 tot 120.000 euro kosten en wie nu toch meer mest uitrijdt dan de geldende normen, begaat een economisch delict.

Agractie benadrukt dat er niet gevraagd wordt dat boeren meer mogen bemesten. De aanvraag heeft betrekking op het verminderen van kunstmest en dat in plaats daarvan meer dierlijke mest mag worden ingezet. Door de kaders van de regelgeving van 2022 te gedogen blijft de regelgeving intact en krijgt het volgende kabinet tijd voor nieuwe onderhandelingen met Brussel, zo stelt Agractie.

Overmacht, urgentie en algemeen belang

Volgens Agractie kan de overheid op de gedoogconstructie aanspraak maken. omdat uit onderzoek blijkt dat er bij bemesten met dierlijke mest minder uitspoeling plaatsvindt dan bij het bemesten met kunstmest. Ook hebben grote delen van Nederland de normen van de door de EU gestelde eisen voor waterkwaliteit gehaald. Ook zou gedogen mogelijk moeten zijn, omdat er sprake is van overmacht, urgentie, algemeen belang en milieubelang, stelt Agractie. Als er nu niet ingegrepen wordt, is er volgens de schrijvers van de brief sprake van een ‘ijskoude sanering’.

Dinsdag protest in Brussel

Aanstaande dinsdag willen Nederlandse boeren aandacht vragen voor hun problemen bij het Europees Parlement in Brussel. Zowel Agractie, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouderij (NVP) als de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) roepen hun achterban op om naar Brussel te gaan. Ze stellen dat boeren zelf hun stem moeten laten horen als de landbouwminister het onderwerp derogatie niet daadkrachtig bespreekt.

Klik hier om de brief van Agractie te lezen.