Politiek

Boerenprotest Brussel: ‘Nergens zijn regels zo streng als in Europa'

staking
De staking vond plaats bij het Atomium in Brussel

‘Nergens zijn de regels zo streng als in Europa,’ Dat vertelde Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force (FDF) Nederland gisteren op het boerenprotest in Brussel. 

Het was de reden waarom zo’n 500 Europese boeren met de trekker naar het Atomiumplein in Brussel reden om te staken tegen de Europese wetgeving.

Opkomst geringer dan verwacht

Met de aanwezige Italianen, Polen, Roemenen, Fransen, Belgen en Nederlanders was de verscheidenheid onder de boeren groot. Toch was de opkomst met 1.200 aanwezigen geringer dan gedacht. Eerder hoopten de organisatoren van de staking op zo'n 25.000 boeren. Ze wezen de lage opkomst toe aan het droge weer en de werkzaamheden op het veld. Farmers Defence Force nam zowel voor Nederland als Vlaanderen de leiding in de  staking. Met de verkiezingen in het vooruitzicht hoopten ze met de staking iets te veranderen aan de huidige strenge Europese regels. De grote landbouworganisaties zoals LTO en Boerenbond waren afwezig. Zij lieten weten te kiezen voor een traject met dialoog. 

Green deal aanleiding tot staking

Een van de aanleidingen voor het protest was de Europese Green Deal. De afspraken in deze ‘deal’ moeten klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegengaan. Afspraken daarin zijn onder meer de vier procent verplichte braakligging in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, de natuurherstelwet en de reductie van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Hoewel de afspraken als gevolg van eerdere protesten al zijn afgezwakt door de Europese beleidsmakers, was er nog altijd kritiek. ‘De Green Deal legt een zware last op de schouders van de landbouwsector’, vertelde Bart Dickens namens FDF België. ‘Strenge milieuregels, vermindering van subsidies en toenemende bureaucratie maken het boerenleven vrijwel onhoudbaar.’ Volgens hem ligt de kern van het probleem bij het feit dat beleidsmakers vaak te ver verwijderd zijn van de realiteit op het platteland. ‘Dat leidt tot regelgeving die in de praktijk onwerkbaar is’, aldus Dickens.

Plattelandsleegloop 

Ook Van Keimpema is bang dat duurzaamheidsregels voor een plattelandsleegloop zullen zorgen. Ook de Nederlandse bedrijven die stoppen als gevolg van de stikstofcrisis kaartte ze daarbij aan: ‘Veestapelreductie in Europa leidt alleen tot meer import van vlees en melk uit landen waar geen duurzaamheidseisen gelden.’ 

De organisatie hamerde op de wens van duurzame Europese voedselautonomie en het zien van landbouw als een strategische sector. ‘Er moet een nieuwe balans worden gevonden die zowel het milieu als de landbouw respecteert’, aldus Van Keimpema. Ook het goedkeuren van renure als kunstmestvervanger was een standpunt van FDF.