Politiek

Groen licht voor Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Europa
Het Vlaams Gemeenschappelijk landbouwbeleid is goedgekeurd

Het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de jaren 2023-2027 is eindelijk goedgekeurd.

Dit gebeurde nadat Open VLD zich bij de herhaaldelijke vraag van CD&V aansloot om het GLB tot uitvoering te brengen.

300 miljoen euro

Hierdoor komt er dit jaar 300 miljoen euro aan Europese middelen vrij voor de Vlaamse Land- en tuinbouwsector. Ook wordt het strategisch plan dat is goedgekeurd door de Europese Commissie omgezet in concrete maatregelen waar landbouwer aan de slag mee kunnen gaan.

Pakket aan ecoregelingen komt vrij

Een voorbeeld van de goedgekeurde maatregelen is het pakket aan ‘ecoregelingen’ waar landbouwers uit kunnen kiezen. Zo kunnen ze steun of vergoeding krijgen voor onder andere: het aanleggen en onderhouden van bloemenstroken. Ook werken aan precisielandbouw en minder kunstmest- of gewasbeschermingsmiddelen gebruiken zijn voorbeelden van ecoregelingen. Naast de ecoregelingen kan een boer terugvallen op investeringssteun voor korte ketenactiviteiten, zoals het maken van hoeve-ijs. Ook biologische boeren kunnen deze steun aanvragen.

Verzamelaanvraag wordt snel opengezet

De Verzamelaanvraag, waarop landbouwers hun teeltplannen voor dit jaar kenbaar kunnen maken en aangeven op welke maatregelen ze willen instappen, wordt nu snel opengezet zodat Vlaanderen aanspraak kan maken op de Europese middelen.