Politiek

Klimaatadvies: ‘Minder vee onvermijdelijk’

Om de consumptie te sturen zou het kabinet de invoering van een belasting op zuivel en vlees moeten overwegen
Om de consumptie te sturen zou het kabinet de invoering van een belasting op zuivel en vlees moeten overwegen

Sturen op de omvang van de veestapel is onvermijdelijk en het kabinet zou de invoering van een consumptiebelasting op vlees en zuivel moeten overwegen.

Dit zijn enkele conclusies van een belangrijk adviesrapport aan minister Jetten van klimaat.

Technische maatregelen vallen vaak tegen

‘Emissiereductie in de veehouderij kan deels via (management) technische maatregelen, maar daarvan valt in de winst in de praktijk vaak tegen. Bovendien zijn sommige maatregelen die gunstig zijn voor het klimaat, ongunstig voor het dierwelzijn’, staat in het rapport. Als voorbeeld wordt hierbij gewezen op weidegang wat maatschappelijk gewenst is, maar betekent dat minder methaan kan worden afgevangen.

Consumptiebelasting op melk en vlees

‘Een daling van de omvang van de veestapel is daarom in alle gevallen onvermijdelijk om de klimaatdoelen te realiseren. En het is daarbij belangrijk om ook de Nederlandse consumptievoetafdruk te verlagen’, zo stellen de auteurs van het rapport. Zij bedoelen hiermee dat Nederlanders minder vlees- en zuivelproducten zouden moeten gaan eten. Om dit te bereiken zou het kabinet een consumptiebelasting op vlees en zuivel moeten overwegen. De opbrengst van deze belasting zou kunnen worden gebruikt om boeren te helpen om verder te verduurzamen. Daarnaast adviseert het rapport onder andere ook de invoering van normen voor de duurzaamheid van veevoer en normen tegen voedselverspilling.

Eerlijke prijs voor vervuiling

In een reactie voor de NOS zegt minister Jetten nog niet vooruit te willen open op de acties van het kabinet. Hij wil in mei doorgerekende maatregelen presenteren. ‘Het kabinet gaat op zoek naar een combinatie van beprijzing, regels en subsidies om de klimaatdoelen te halen’, vertelt Jetten. Hij wil ‘vervuiling een eerlijke prijs geven’ maar er met subsidies ook voor zorgen dat ‘iedereen het kan meemaken.’ Overigens gaat het rapport niet alleen in op de bijdrage van de veehouderij aan de oplossing van het klimaatprobleem, maar bijvoorbeeld ook op de rol van verkeer, industrie, huishoudens en energieproductie.

Het adviestapport ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes’  is te downloaden van de website van de Rijksoverheid