Politiek

Landbouworganisaties stellen Vlaanderen in gebreke over niet uitvoeren GLB

Landbouworganisaties stellen Vlaanderen in gebreke over niet-uitvoering GLB
De goedkeuring van het Vlaams GLB blijft uit

Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en BioForum hebben een ingebrekestelling gestuurd naar Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse regering. De Vlaamse landbouworganisaties doen dat vanwege het uitblijven van de uitvoering van het Vlaamse GLB-plan.

Het uitblijven van de formele goedkeuring door de Vlaamse regering is te wijten aan het negatieve advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). ‘Door geen uitwerking te geven aan het Vlaams GLB-plan, dat door de Europese Commissie werd goedgekeurd, brengt het Vlaams gewest onmiskenbaar de boeren in de problemen. Het teeltseizoen 2023 nadert met rasse schreden en de Vlaamse land- en tuinbouwers dreigen terecht te komen in een onzekerheid die hun concurrentievermogen ernstig aantast’, luidt het bij de landbouworganisaties.

Aanmaning tot goedkeuring tegen uiterlijk 10 februari 

De impact voor landbouwers is bijzonder negatief: het ondergraaft hun inspanningen om verder te verduurzamen én hun concurrentiepositie op de Europese markt. De landbouworganisaties manen daarom de Vlaamse regering aan om uiterlijk 10 februari het door Europa goedgekeurde strategische plan uit te voeren. Zo niet, dan ondernemen ze gerechtelijke stappen.