Politiek

LTO verlaat onderhandelingen over Landbouwakkoord

Een robuust verdienmodel zou volgens LTO de kern van een landbouwakkoord moeten zijn
Een robuust verdienmodel zou volgens LTO de kern van een landbouwakkoord moeten zijn

LTO heeft gisteravond een punt gezet achter de onderhandelingen over het Landbouwakkoord. Er zijn volgens de belangenbehartiger onvoldoende stappen gezet om boeren en tuinders handelingsperspectief en inkomenszekerheid te bieden.

Tegenover harde eisen, zoals een gve- of graslandnorm, stonden in de loop van het proces steeds meer goede intenties. ‘Maar van intenties kan een boer niet leven’, zo schrijft LTO in een persbericht. De organisatie doelde onder meer op afspraken op Europees niveau over gelijke kwaliteitseisen aan binnen- en buitenlands voedsel. ‘Een robuust verdienmodel voor boeren en tuinders zou de kern van een akkoord moeten zijn. Boeren kunnen hun economische toekomst niet afhankelijk maken van wensdenken zonder zicht op succes.’

Geen duidelijkheid over stikstofbeleid

In de beslissing om op te stappen speelt ook mee dat er nog geen duidelijkheid is over het stikstofbeleid. LTO doelt onder meer op het legaliseren van PAS-melders en op een alternatief voor de kritische depositiewaarde in de wet.

‘Natuur- en klimaatdoelen domineren eenzijdig’

‘Als LTO balen we dat het niet is gelukt’, geeft LTO-voorzitter Sjaak van der Tak aan. ‘Het zit in onze aard om samen te werken en oplossingen te vinden. Maar het borgen van alle natuur- en klimaatdoelen domineren dermatig eenzijdig dat een gesprek over de strategische waarde van voedsel, een leefbaar platteland en de immateriële waarde van boeren en tuinders ondergeschikt blijft.’

NAJK noemt proces Landbouwakkoord ‘onhoudbaar’

In navolging van LTO haakt ook NAJK af. De organisatie van jonge boeren en tuinders noemt het proces van het Landbouwakkoord ‘onhoudbaar’ nu LTO opgestapt is. ‘Als NAJK hebben we deelgenomen aan dit akkoord, omdat het gaat over onze toekomst, de toekomst van de jonge boeren en tuinders. Die toekomst blijft hiermee onzeker’, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.