Politiek

Milieu- en natuurorganisaties steunen derogatie in Vlaams MAP 7

mest
Het nieuwe mestactieplan (MAP) werd door de landbouworganisaties uitgetekend in samenwerking met natuur- en milieuverenigingen

Ook milieu- en natuurorganisaties steunen de toepassing van derogatie op gras in het nieuwe Vlaamse mestactieplan, met het argument dat dit het kunstmestgebruik vermindert.

Dat vertelde Caroline Van der Heyden, adviseur mest- en luchtbeleid bij Boerenbond, tijdens een webinar voor landbouwers waarin het nieuwe MAP7 werd toegelicht. Het nieuwe mestactieplan (MAP7) werd door de landbouworganisaties uitgetekend in samenwerking met natuur- en milieuverenigingen. Het moet nog goedgekeurd worden door Europa. 

Kunstmestnutriënten meer risico op uitspoeling

‘Voor het voorstel tot behoud van derogatie werd verwezen naar een studie van Wageningen Universiteit, die aantoonde dat nutriënten vanuit kunstmest meer risico lopen op uitspoelen dan die vanuit dierlijke mest’, vertelde Van der Heyden.

Ook naar de data van het Vlaams derogatiemonitoringsnet werd gekeken. ‘Deze cijfers tonen dat derogatie geen negatief effect heeft op het milieu ten opzichte van traditionele bemesting. Daarnaast is ook de circulariteit van dierlijke mest binnen een duurzaam landbouwsysteem, zonder het klimaatonvriendelijke kunstmest, een belangrijk argument om in te stemmen met derogatie.’

Eerste stappen uit de polarisering

Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond, sprak zijn complimenten uit over de intensieve samenwerking tussen de landbouw- en natuurorganisaties. ‘Dit zijn de eerste stappen uit de polarisering’, begint hij. ‘Het toont ons dat de vier maanden constructief onderhandelen niet voor niks zijn geweest. Het delen van elkaars verzuchtingen heeft geloond.’

Ondanks de grote stappen die al gezet zijn, staat de Boerenbond-voorzitter nog niet te juichen. ‘Onze taak zit er nog niet op’, benadrukte Ceyssens. ‘Dit plan moet eerst nog voorgesteld worden aan de Europese Commissie in de hoop dat het op 1 januari 2024 vertaald kan worden naar de praktijk. Ook dat zal een hele uitdaging worden. We gaan waar nodig verder in overleg met de Vlaamse Landmaatschappij en volgen de procedure met een opvolgingsorgaan op de voet. Ons werk begint nu pas.’

Voorlopig blijven de huidige bemestingsregels gelden.