Politiek

Natuurherstelwet aangenomen door Europees Parlement

LTO vreest dat de Europese natuurherstelwet de agrarische sector in Nederland verder op slot zal zetten
LTO vreest dat de Europese natuurherstelwet de agrarische sector in Nederland verder op slot zal zetten

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de natuurherstelwet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans.

De aangenomen wet is op een aantal punten een afzwakking van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Officieel moet de wet nog worden bekrachtigd door de Europese Raad van ministers, maar dit lijkt een formaliteit.

Van resultaat-  naar inspanningsverplichting

In de aangenomen wet staat dat lidstaten zich moeten inspannen om de natuur te herstellen. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd gesproken van resultaatverplichtingen. De natuurherstelwet verplicht lidstaten om voor 2030 maatregelen te nemen om 30 procent van de Europese natuurgebieden te herstellen. In 2050 moeten maatregelen genomen zijn voor 90 procent van de natuurgebieden. Ook hebben individuele lidstaten in het aangenomen compromis wat meer ruimte gekregen om zelf de te herstellen gebieden aan te wijzen.

LTO bezorgd

LTO noemt het in een reactie ‘zorgelijk’ dat er weer een Europese verordening is aangenomen, waarvan de uitwerking voor Nederland nog onduidelijk is. Minister Van der Wal werkt aan een ‘impactanalyse’, maar de uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend. LTO vreest dat de wet de agrarische sector in Nederland verder op slot zal zetten.