Politiek

Ook polders en veengebieden aangewezen als NV-gebied

Ook veenweideregio's zijn aangewezen als NV-gebied
Ook diverse veenweideregio's zijn aangewezen als NV-gebied

Grote delen van Flevoland, Groningen en Zeeland zijn net als veengebieden in Zuid-Holland aangewezen als Nutriënten Verontreinigde gebieden (NV-gebieden) per 2024

In deze gebieden gelden vanaf 1 januari strengere bemestingsnormen, zo schrijft demissionair landbouwminister Adema vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het aanwijzen van deze gebieden maakt deel uit van de afspraken over de derogatiebeschikking die Nederland maakte met de Europese Commissie om de waterkwaliteit te verbeteren.

Snellere afbouw derogatie

Bedrijven in de NV-gebieden die gebruikmaken van derogatie, moeten de hoeveelheid extra dierlijke mest die zij over hun percelen uitrijden sneller afbouwen dan in de rest van Nederland. Daarnaast mag op alle percelen in de NV-gebieden 5 procent minder stikstof worden geplaatst (dierlijke mest en kunstmest).

Het aantal gebieden is fors uitgebreid, zo toont een landelijk kaartje. Wat de gevolgen op bedrijfs- en perceelsniveau zijn, wordt later bekend.

Aangewezen NV-gebieden
Aangewezen NV-gebieden

Wetgeving op basis van oude data

LTO Nederland reageert verbolgen. LTO is niet alleen kritisch op het laat bekendmaken van de NV-gebieden, maar wijst er ook op dat LNV werkt met 13 jaar oude gegevens over nutriëntbelasting op grond- en oppervlaktewater. ‘Boeren worden in hun huidige bedrijfsvoering afgerekend op historische bemesting waarop zij geen invloed meer hebben en waarop ze niet kunnen bijsturen’, aldus LTO.