Politiek

Prinsjesdag: Begrip voor boeren, maar halvering stikstofuitstoot onontkoombaar

Tijdens de troonrede noemde de koning verschillende routes die veebedrijven kunnen nemen: een andere bedrijfsvoering, technologie, verplaatsing of uitkoop
Tijdens de troonrede noemde de koning verschillende routes die veebedrijven kunnen nemen: een andere bedrijfsvoering, technologie, verplaatsing of uitkoop

Koning Willem-Alexander noemde in de troonrede de stikstofcrisis. ‘We moeten allemaal bijdragen aan de aanpak van stikstofuitstoot’, zei hij.

In de troonrede kwam al snel het oplossen van de stikstofcrisis aan de orde. Het zou dan vooral draaien om een breedgedragen aanpak, waaraan alle sectoren bijdragen. Er moet aandacht blijven voor een vitaal platteland en ook moet de landbouw in stand blijven. De vergunningsverlening mag daarbij niet stil komen te vallen. ‘Toch is halvering van de stikstofuitstoot onontkoombaar’, las de koning voor.

Uitkoop soms de beste optie

De koning zei ook begrip te hebben voor de onzekerheid bij boeren die momenteel niet weten of het familiebedrijf dat al generaties lang in de familie is, nog kan worden voortgezet.

In het komende jaar moeten alle partijen samenwerken aan passende oplossingen. Daarin gaat het om het verder uitwerken van de gebiedsspecifieke plannen. ‘Soms zal een andere bedrijfsvoering uitkomst bieden, soms nieuwe technologie, soms bedrijfsverplaatsing en soms zal uitkoop de beste optie zijn’, aldus de koning. Hij noemde ook het belang van de periferie van de landbouw en de retail die een rol kunnen spelen in het terugdringen van de stikstofuitstoot.

Protestacties en boegeroep

In Den Haag klonk tijdens de rijtoer naast applaus ook boegeroep van demonstranten. Ook tijdens de balkonscène waren er veel omgekeerde vlaggen prominent in beeld te zien. Aan het begin van de dag werden trekkers toegang tot het stadscentrum ontzegd.