Politiek

Reacties op val kabinet: van extra onzekerheid tot blijdschap

In de kabinetsperiode van Rutte IV vond veel boerenprotest plaats
In de kabinetsperiode van Rutte IV vond veel boerenprotest plaats

De val van het kabinet heeft in de landbouw en bij belangenbehartigers tot verschillende reacties geleid.

Zo verwacht LTO Nederland dat het einde van kabinet Rutte IV nog meer onzekerheid zal betekenen en dat de zoektocht naar toekomstperspectief verder voort zal duren. Voorman Sjaak van der Tak laat in een eerste verklaring weten dat hij er vertrouwen in heeft dat in navolging van de provinciale verkiezingen ook de landelijke verkiezingen straks zullen bevestigen dat de Nederlandse samenleving veel waarde hecht aan de Nederlandse landbouw.

Tijd voor een reset aldus Agractie

Van der Tak verwijst daarmee naar de overwinning van de BoerBurgerBeweging. Lijsttrekker Caroline van der Plas heeft op haar beurt al laten weten dat haar partij klaar is voor nationale verkiezingen.

Agractie is blij met de val van het kabinet. ‘Dit kabinet is nooit in staat geweest om tot een gedragen beleid en perspectief voor de agrarische sector te komen', laat de organisatie weten. 'Het is nu tijd voor een reset.’

Welke landbouwvraagstukken worden controversieel?

Het is nu de vraag wat de gevolgen zijn voor de landbouwvraagstukken waaraan dit kabinet werkte. De huidige Tweede Kamer zal bepalen welke onderwerpen controversieel verklaard worden. Dat betekent dat aan deze vraagstukken niet gewerkt mag worden en ze pas door een volgend kabinet mogen worden opgepakt. De provinciale plannen voor de gebiedsgerichte aanpak zullen doorgaan, maar de vraag is bijvoorbeeld of het alternatief voor het landbouwakkoord, waaraan Adema komende maanden zou gaan werken, controversieel wordt verklaard.