Politiek

Rechter dwingt Vlaamse regering tot aanscherping Mestactieplan

Onduidelijk is nog of de maatregelen in het akkoord over MAP 7 wel voldoen aan de Europese eisen voor waterkwaliteit
Onduidelijk is nog of de maatregelen in het akkoord over MAP 7 wel voldoen aan de Europese eisen voor waterkwaliteit

Met het lopende Mestactieplan (MAP 6) doet de Vlaamse regering onvoldoende om te tegemoet te komen aan de eisen van de Europese nitraatrichtlijn.

Dit is het oordeel van de rechtbank in Brussel in een zaak die was aangespannen door vijf natuur- en milieuorganisaties. De regering moet van de rechter nu binnen zes maanden het huidige zesde Mestactieplan aanscherpen.

Akkoord over MAP 7

De zaak werd al in juli 2022 aangespannen door de organisaties Bond Beter Leefmilieu, Dryade, Greenpeace, Natuurpunt en de Belgische afdeling van het Wereld Natuurfonds. In november gaf minister Demir van Omgeving echter opdracht aan landbouw- en natuurorganisaties om samen voorstellen te doen voor het zevende Mestactieplan (MAP 7) dat tegemoetkomt aan de Europese eisen voor waterkwaliteit. In maart van dit jaar bereikten ze hierover een akkoord. Het nieuwe Mestactieplan gaat vanaf 1 januari 2024 van start.

Akkoord niet meegenomen in oordeel

Het akkoord van de landbouw- en natuurorganisaties heeft de rechter echter niet meegenomen in zijn oordeel. Het is op dit moment dan ook onduidelijk of de voorgestelde maatregelen in het zevende actieprogramma wel toereikend zijn en wat er eventueel aanvullend nog moet gebeuren. ‘Het breed gedragen akkoord voor MAP 7 biedt een antwoord om tegemoet te komen een de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn’, stelt Boerenbond in een reactie op de nieuwssite VILT. ‘Wij gaan er dan ook vanuit dat Vlaanderen alles in het werk zal stellen om dit akkoord te verdedigen bij Europa.’