Politiek

Sectororganisaties luiden noodklok over mestcrisis: koude sanering dreigt

Een derogatie voor permanent grasland zou verlichting kunnen brengen op de mestmarkt
Een derogatie voor permanent grasland zou verlichting kunnen brengen op de mestmarkt

De belangrijkste sectororganisaties in de melkveehouderij luiden in een gezamenlijk persbericht eensgezind de noodklok over de acute crisissituatie op de mestmarkt. 

Als in de komende weken geen maatregelen worden genomen, stevent de hele zuivelsector volgens hen af op een koude sanering. 

Opgaven halen onmogelijk

De snelheid waarmee de sector plaatsingsruimte verliest, maakt het volgens de sectororganisaties onmogelijk om (binnen de termijn) te voldoen aan de door Brussel opgelegde regels. ‘Europa kan Nederland houden aan het halen van gestelde opgaven en in het uiterste geval een ingebrekestellingsprocedure opstarten. Maar aan het onmogelijke kan niemand worden gehouden’, schrijven ze.

Vitale zuivelketen in gevaar

Volgens het persbericht staat de Nederlandse zuivelsector voor een beslissende periode. Onder andere door afbouw van de derogatie is de balans uit de mestmarkt gehaald, met een acute mestplaatsingscrisis tot gevolg. ‘Het voortbestaan van een vitale zuivelketen in Nederland is in gevaar. Doorontwikkeling van de sector, bijdragen aan de voedselvoorziening en maatschappelijke doelstellingen wordt onmogelijk voor boeren en zuivelondernemingen’, schrijven de ondertekenaars.

Derogatie voor permanent grasland

De sectororganisaties hebben bij het ministerie van LNV een aantal oplossingen aangedragen om op korte en lange termijn de balans op de mestmarkt te herstellen. Zo stellen ze voor om per direct een derogatie in te voeren om meer dierlijke mest te kunnen plaatsen op permanent grasland. Ook zijn er ideeën aangedragen voor een derogatie voor grondgebonden en biologische bedrijven. Een andere oplossing zou een herziening van bufferstroken kunnen zijn. Op graslandpercelen zou de breedte hiervan langs alle waterlichamen beperkt kunnen worden tot 0,5 meter.

Inzetten op stoppersregelingen

De sectororganisaties pleiten voor een directe erkenning van bewerkte dierlijke mest (Renure-meststoffen) als kunstmestvervanger. Ook willen ze inzetten op vrijwillige stoppersregelingen, die voor meer bedrijven aantrekkelijk zijn. Hierdoor zou de mestproductie op korte termijn kunnen dalen, zodat er ruimte ontstaat voor de blijvers. Een andere oplossing die de organisaties aandragen, is een verhoging van het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten buiten familieverband.

Minister praat met Brussel

Volgens de ondertekenaars van het persbericht erkent demissionair minister Adema de analyse van de gevolgen van de afbouw van de derogatie en is hij op de hoogte van de urgentie van het probleem. ‘Deze periode is de minister met Brussel in gesprek of zij bereid zijn mee te werken aan een pakket maatregelen om de crisis op te lossen’, schrijven ze.

Het persbericht is ondertekend door de sectororganisaties Dutch Dairymen Board (DDB), LTO Nederland vakgroep melkveehouderij, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), De Natuurweide, Netwerkt GRONDig, Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en ZuivelNL.