Politiek

Veehouderijsector haalt opgelucht adem: Wet Dieren krijgt aanpassingen

Aanpasseningen van stallen vanwege de Wet Dier zijn voorlopig van de baan
Aanpasseningen van stallen vanwege de Wet Dier zijn voorlopig van de baan

De Nederlandse veehouderijsector haalt opgelucht adem nu vandaag de Tweede Kamer heeft ingestemd met aanpassingen van de Wet Dieren.

Lang was de positie van de PVV onduidelijk, maar ook deze partij stemde, met uitzondering van Dion Graus, vandaag voor een  amendement van D’66 en VVD. Dit amendement geeft aan dat er wel stappen moeten worden gezet naar een meer dierwaardige veehouderij. Maar vergaande aanpassingen aan de houderijsystemen zoals ligboxenstallen of een verbod op onthoornen zijn voorlopig afgewend.

Juridisch getouwtrek voorkomen

‘Laten we voorop stellen dat LTO vóór verdere verbetering van dierenwelzijn is’, zo meldt Jeanette van de Ven van LTO in een verklaring die kort na de stemming is vrijgegeven. ‘We hebben de afgelopen weken intensief gesprekken gevoerd met de Tweede Kamer om deze wetswijziging erdoor te krijgen. In het meest negatieve scenario zou geen enkel voorstel een meerderheid krijgen en bleef het amendement Vestering staan. Dit amendement zou de volledige veehouderij in een juridisch getouwtrek hebben gebracht, waarbij rechtszaken zouden moeten uitwijzen wat wel of niet dierwaardig is. Dit scenario is door het aannemen van het amendement van D’66 en VVD afgewend’. 

Emotionele reactie Ouwehand

Kort na de stemming reageerde Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren emotioneel.  ‘De wet deugt niet, de minister heeft met een list de wet aangepast en de dieren voor de bus gegooid. We gaan door met onze inzet voor de dieren en zullen een initiatief wetsvoorstel indienen.'

Proces gaat verder

Uiteindelijk moet het nieuwe kabinet afspraken maken om invulling te geven aan de randvoorwaarden voor een dierwaardige veehouderij, zoals de benodigde financiën en vergunningverlening zo stelt LTO. 'Het opstellen van een convenant 'dierwaardige veehouderij' was een afspraak uit het oude coalitieakkoord. Belangrijk is dat dit proces verder doorgezet wordt. Dit is ook door een aangenomen motie vandaag bevestigd. Verder heeft LTO gestuurd op het aannemen van de moties om meer invulling te geven aan de randvoorwaarden. Zo heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen om een onafhankelijke autoriteit Dierwaardige Veehouderij op te richten. De financiering hiervan wil de Tweede Kamer verzorgen vanuit het Transitiefonds.