Politiek

Vlaamse boerenorganisaties willen stikstofbeoordeling schorsen

stikstof
In maart 2023 verzamelden 3000 tractoren zich in Brussel uit protest tegen het stikstofdossier

Belangenorganisaties Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat (ABS) trekken naar de Raad van State om landbouwers te beschermen tegen de onmiddellijke impact van de nieuwe ministeriële stikstofinstructies.

Het is een reactie op de verstrengde stikstofdrempel van maximum 0,025 procent op nabijgelegen natuurgebieden en de vergunningenstop voor Vlaamse landbouwbedrijven, die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir recent eenzijdig doorvoerde. 

Impact voor 12.000 bedrijven

De boerenbelangenorganisaties stellen dat de gevolgen enorm zijn en er 12.000 bedrijven niet hervergund kunnen worden door de nieuwe regelgeving. ‘Inbreken op bestaande vergunningen haalt elke rechtszekerheid onderuitt’, zeggen ze. ‘We begrijpen dan ook niet waarom de landbouw aan een dergelijk stringent kader onderworpen wordt en wat dit bijdraagt aan het vermijden van een algemene vergunningenstop. Het enige effect van deze instructies is de ongelijkheid tussen landbouw en industrie nog groter maken, terwijl onze stelling altijd heel helder was: stikstof is stikstof.’

Uiterst dringende verzoekschrift tot schorsing

Concreet dienen Boerenbond en ABS een verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in bij de Raad van State. ‘We moeten vandaag naar de rechter’, zeggen beide organisaties. ‘We worden geconfronteerd met boeren die bezig waren met verlenging van hun vergunning, waar vandaag met deze instructie een streep door wordt getrokken. Voor deze bedrijven dreigt sluiting.’

Het is de intentie de instructies zo snel als mogelijk te laten schorsen, zodat ze niet meer kunnen toegepast worden. ‘We zijn net één week verder. Deze vraag tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid is een eerste stap. Ondertussen blijven we verdere juridische stappen bestuderen’, laten Boerenbond en ABS weten. ‘Landbouwers en ondernemers in Vlaanderen hebben geen boodschap aan draconische ad hoc maatregelen, maar een degelijk rechtskader dat toekomst geeft.’

Groene Kring organisatie voor jonge boeren: