Politiek

Vlaamse Groene Kring volgt parlementaire crisis over stikstof op de voet

Aankomst in Brussel
Afgelopen vrijdag demonstreerden duizenden Vlaamse boeren met tractoren in Brussel

Groene Kring, belangenbehartiger van jonge Vlaamse landbouwers, volgt de politieke crisis op de voet en staat klaar om te schakelen naar acties indien dat nodig zou zijn.

Met deze woorden reageert Groene Kring op het voorstel van minister-president Jan Jambon om een compromisvoorstel over het stikstofbeleid, dat niet de goedkeuring draagt van coalitiepartij CD&V, toch voor te leggen aan het Vlaams Parlement.

Politiek getouwtrek

‘We beraden ons over acties maar gaan dat op dit moment nog niet doen, gezien de politieke situatie onduidelijk is’, laat de landbouworganisatie weten. ‘Omdat er nu veel politiek getouwtrek is, met weinig inhoudelijke bijdrage, zal Groene Kring telkens verwijzen naar de standpunten die we uitdragen.’ Zo vraagt Groene Kring de politiek om rekening te houden met de gevolgen van het beleid op lange termijn en te kiezen voor oplossingen die realistisch zijn als het gaat om investeringen. Op deze manier kan er volgens Groene Kring verder verduurzaamd worden op maat van elk landbouwbedrijf.

Onderhandelingen zonder vooruitgang

De Vlaamse politieke meerderheidspartijen zijn het niet eens geraakt over het laatste compromis over stikstof. Dagenlang vonden de onderhandelingen plaats zonder uitzicht op een mogelijk akkoord. N-VA en Open VLD leken een akkoord te hebben over het stikstofdossier, waar CD&V zich niet in kon vinden. CD&V wil meer rechtszekerheid en toekomstperspectief inbouwen in het akkoord, gericht op de jonge land- en tuinbouwers.

Waarschijnlijk geen wisselmeerderheid

Het leek er even op dat N-VA en Open VLD een wisselmeerderheid zouden zoeken bij Vooruit en Groen. Er werd daartoe een conceptnota aangemeld bij het Vlaams Parlement. ‘Vanmiddag is er een plenair debat’, weet Groene Kring. ‘Het is ondertussen duidelijk dat er waarschijnlijk geen wisselmeerderheid komt. Verder is het niet mogelijk vandaag iets te besluiten. Het betreft een actuadebat, geen stemming. Er zijn overigens ook nog geen ingediende decretale teksten.’