Politiek

Vlaanderen moderniseert oude pachtwetgeving

pachtwetgeving
Hervorming van de pachtwetgeving moet jonge landbouwers meer kansen geven

Vlaamse minister van landbouw Jo Brouns heeft samen met de Vlaamse regering het oude pachtdecreet gemoderniseerd. Met de hervorming van de wet uit 1969 wil de overheid vooral meer kansen bieden voor jonge landbouwers en meer aandacht besteden aan natuur.

Waar vroeger mondeling contracten konden worden vastgelegd, is een schriftelijk contract nu de norm.

Meer kansen voor jonge landbouwers

Volgens Boerenbond zet het nieuwe pachtdecreet de stappen in de goede richting. Zo wordt de opzegperiode van een pachtovereenkomst korter dan vroeger. Waar de eigenaar van grond vroeger de overeenkomst eenzijdig pas na 27 jaar kon opzeggen, zal dat nu al na 18 jaar kunnen. Hierdoor zal een eigenaar sneller met een nieuwe pachter in zee willen gaan. ‘Aan de vraag om de toegang tot grond voor jonge en startende landbouwers te bevorderen is hiermee voldaan’, deelt voorzitter van Boerenbond Lode Ceyssens mee.

Waar vroeger ook gepensioneerde pachters konden genieten van het voorkooprecht, hebben nu enkel actieve pachters nog recht op voorkoop. Dat zet jonge landbouwers op de eerste plaats. Ceyssens: ‘Ook de opzegmogelijkheid voor gepensioneerde pachters, maakt het voortaan makkelijker om de gronden te laten exploiteren door een ander landbouwbedrijf.’

Meer aandacht voor natuur

Om Vlaanderen te helpen het doelareaal bos te bereiken, wordt in de nieuwe pachtwetgeving ook aandacht besteed aan de natuur. Zo zal er in groene bestemmingen waar geboerd wordt midden in de natuur, de lopende pacht makkelijker kunnen worden opgezegd om bos te realiseren. Dat er ook particulieren, zoals milieu -en natuurverenigingen, opzegmogelijkheden kunnen invoeren, ziet Boerenbond als pijnpunt. ‘In de landbouwsector leeft er bezorgdheid over de achterpoortjes die de Pachtwet nog bevat en die pachtopzegging in functie van natuur en bos in het agrarisch gebied mogelijk laten’, deelt Ceyssens mee. ‘Voor ons is het cruciaal dat de leefbaarheidstoets geen dode letter blijft en dat er eindelijk een halt toegeroepen wordt aan het te pas en te onpas opzeggen van vruchtbare, broodnodige landbouwgrond.’

Schriftelijk contract wordt de norm

Eigenaren kunnen voortaan via een online loket controleren wie hun grond bewerkt en aangegeven heeft in de verzamelaanvraag. Dit streeft een verhoogde transparantie na in een eventuele onderpacht. Ook de regels binnen een cultuurcontract worden aangepast. De voorwaarde die verplicht dat degene die een cultuurcontract toestaat, de bemestingswerken dient uit te voeren, wordt geschrapt.

Als laatste kan de eigenaar dankzij de invoering van rechtsfiguur ‘veilige koper’, de grond uiteindelijk verkopen aan wie hij wil, terwijl de pacht behouden kan blijven.