Ruwvoer

Areaal veldbonen neemt exponentieel toe

veldbonen
De teelt nam een sprongetje van een geschatte 1.100 ha in 2020 naar een inzaai van 2.500 ha in 2023

Limagrain ziet het areaal veldbonen exponentieel toenemen in Nederland. De teelt van de eiwitrijke veldboon nam een sprongetje van een geschatte 1.100 hectare in 2020 naar een inzaai van 2.500 hectare in 2023.

Het veredelingsbedrijf schat in dat het areaal veldbonen komende jaren zal verdubbelen en op weg is naar 5.000 hectare in 2026 en 10.000 hectare in 2029.

Meest kansrijke eiwitgewas

‘Eiwitteelten staan op dit moment sterk in de belangstelling. We merken dat aan de enorme vraag naar veldbonen’, vertelt Martin van Overveld, productmanager akkerbouw bij Limagrain. ‘De grootste reden daarvoor is de meerwaarde van veldbonen als ideaal stikstofbindend rotatie- en rustgewas binnen de nieuwe GLB-regelingen.’

Ook het telen van eigen krachtvoer, de eiwittransitie in veevoeders en voedingsmiddelen, alsook de lagere bemestingsbehoefte van het gewas spelen een rol. ‘De veldboon is het meest kansrijke gewas qua eiwitopbrengst in Nederland’, stelt Van Overveld. ‘De teelt is vanaf 5 tot 8,5 ton per hectare, met een gemiddelde eiwitopbrengst van tussen de 25 procent en 32 procent per kilo droge stof, financieel aantrekkelijk. Hiervoor zet Limagrain in op teeltoptimalisatie, zodat het gewas ook zonder subsidies vanuit het GLB aantrekkelijk gemaakt en opgeschaald kan worden. En als krachtvoervervanger kunnen veldbonen bij hoge voerprijzen al snel uit.'

De teelt leren via Eiwitchallenge

Van Overveld deed zijn uitspraken tijdens de start van de Eiwitchallenge in Wageningen. Door een Eiwitchallenge in het leven te roepen wil Limagrain samen met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) de veldbonenteelt bekender en toegankelijker maken. De Eiwitchallenge is een competitieverband én leerproject waarin jonge veehouders en akkerbouwers met veldbonenteelt aan de slag gaan.

Met de Eiwitchallenge wil Limagrain het uitwisselen van ervaringen, het delen van kennis en het verstrekken van teeltadvies tussen de deelnemers stimuleren. Door veldbezoeken en tussentijdse onlinerapportages worden de deelnemers geëvalueerd op hun teelt en betrokkenheid en kunnen ze punten sprokkelen. Tussendoor verschaffen de organisatoren ook masterclasses. De hoofdprijs bestaat uit een studiereis naar het researchbedrijf van Limagrain in Groot-Brittannië. Groot-Brittannië is het land in Europa waar de meeste veldbonen geteeld worden.