Ruwvoer

Beschikbare droge stof in natte kuilen beter in te schatten

De hoeveelheid droge stof van een natte kuil kan door nieuwe gegevens beter ingeschat worden
De hoeveelheid droge stof van een natte kuil kan door nieuwe gegevens beter ingeschat worden

Door nieuwe onderzoeksresultaten van Wageningen Livestock Research en Eurofins Agro is de dichtheid van natte graskuilen beter in te schatten. Daarmee is ook een betere inschatting te maken van de beschikbare kilogrammen droge stof.

In de tabelwaarden die gebruikt worden om de dichtheid van graskuilen te berekenen, werden tot nu toe gegevens van kuilen met een drogestofgehalte van 25 tot 70 procent gebruikt. Maar veel kuilen die in natte weersomstandigheden zijn gewonnen, halen die 25 procent niet. De tabelwaarden waren dus eigenlijk niet geldig voor die natte graskuilen.

Nattere kuil heeft lagere dichtheid

Om de tabel aan te vullen is er onderzoek gedaan naar de dichtheid van 16 graskuilen in Oost-Nederland met een drogestofgehalte tussen circa 15 en 21 procent. Daaruit concludeerden de onderzoekers dat de dichtheid van de kuilen 152 kg ds per kuub is. Dat is 55 kg ds per kuub minder dan voorheen in de tabel stond voor de klasse minder dan 35 procent.

Nieuwe klasse in tabel

Bij het beoordelen van de natte kuilen kwam naar voren dat het kuiltype (rijkuil of sleufsilo), de kuilhoogte en de afdekkingsmethode geen effect hadden op de dichtheid van de kuil. Wel komt uit de nieuwe gegevens naar voren dat een nieuwe klasse voor kuilen onder 22 procent droge stof in de tabelwaarden nuttig is. De dichtheid is daadwerkelijk anders dan nu beschreven, waardoor ook de beschikbare hoeveelheid droge stof van de nattere kuilen anders uitkomt.