Ruwvoer

Beste sorghum benadert voederwaarde mais

 Met gemiddeld 14,6 ton droge stof per hectare is de opbrengst van sorghum nog niet concurrerend met die van mais
Met gemiddeld 14,6 ton droge stof per hectare is de opbrengst van sorghum nog niet concurrerend met die van mais

De variatie in opbrengst en voederwaarde tussen verschillende rassen van het gewas sorghum is nog groot. Maar de beste rassen sorghum halen onder biologische omstandigheden een voederwaarde die al redelijk in de buurt komt van die van mais.

‘Het vele veredelingswerk heeft de afgelopen jaren wel wat vruchten afgeworpen’, concluderen onderzoekers van het Vlaamse onderzoeks- en adviesbureau Inagro op basis van de resultaten van een rassenproef.

Opbrengst nog niet concurrerend

De onderzoekers zaaiden vorig jaar negen sorghumrassen uit op een biologisch proefveld. Ter vergelijking werd op dit veld ook mais (van het ras Molennon) gezaaid. Waar het maisras 19,1 ton droge stof per hectare opbracht, kwamen de negen sorghumrassen gemiddeld uit op een opbrengst van 14,6 ton droge stof per hectare. Slechts een ras kwam met een opbrengst van 17,5 ton droge stof nog enigszins in de buurt van mais. Maar dit ras schoot duidelijk tekort in voederwaarde. 

Ruw eiwit grotendeels onbestendig

De voederwaarde van de verschillende sorghumrassen was gemiddeld 770 vem, maar liep sterk uiteen. Zo haalde het minste ras maar 655 vem, waar het beste ras met 890 vem aardig in de buurt kwam van het maisras (924 vem). Dit sorghumras, met de naam Lupus, kwam ook uit op 346 gram zetmeel per kg ds tegen 372 gram bij mais. Het gemiddelde van de rassen bleef steken op 192 gram zetmeel. Lupus haalde ook nog 58 dve tegenover 56 dve bij mais. De meeste andere rassen hadden een duidelijk hoger ruweiwitgehalte dan mais, maar dit eiwit was voor een groot deel onbestendig met als gevolg een tegenvallende dve.

Klimaatrobuust alternatief

De onderzoekers verwachten dat meer onderzoek en voortgaande veredeling in de toekomst zal resulteren in een breder aanbod van sorghumrassen die de concurrentie met mais aankunnen. De belangstelling voor de teelt van sorghum neemt volgens hen de laatste jaren toe. Sorghum is beter bestand tegen droogte dan mais, maar ook in het natte jaar 2023 deed het gewas het op het proefveld goed. ‘Het gewas is klimaatrobuust’, concluderen de onderzoekers.

Monocultuur mais doorbreken

Het diepe wortelstelsel van sorghum levert naast een betere droogtetolerantie ook een betere benutting van mineralen op. Door de snelle uitstoeling sluit het gewas bovendien snel het veld met als resultaat een lagere onkruiddruk. Volgens de onderzoekers kan sorghum met al deze eigenschappen een interessant gewas zijn om de monocultuur van mais te doorbreken.