Ruwvoer

Ecoregelingen leiden tot 7 procent minder maisareaal

Door de ecoregelingen verschuiven de teelten in Vlaanderen; het maisareaal is dit jaar 7 procent kleiner met in totaal 120.000 hectare
Door de ecoregelingen verschuiven de teelten in Vlaanderen; het maisareaal is dit jaar 7 procent kleiner met in totaal 120.000 hectare

Van de actieve landbouwers in Vlaanderen heeft 76 procent minstens één ecoregeling aangevraagd. Dit leidt tot meer teelt van graan en aardappelen, ten koste van het maisareaal. Ook ligt er meer land braak.

Dit blijkt uit een analyse van de verzamelaanvraag voor 2023 door het Departement Landbouw en Visserij. In totaal deden bijna 14.000 landbouwers een aanvraag voor een ecoregeling.

30 procent meer aanvragen voor jonge landbouwers

Naast de verschuivingen in teelten viel in de analyse op dat jonge boeren (onder de 41 jaar) dit jaar meer hectares aangaven dan vorig jaar. Waar er toen in totaal 35.000 hectare grond in handen was van jongere landbouwers, is dat dit jaar 50.000 hectare. Bij de aanvragen voor de premie ‘jonge landbouwers’ is ook een versterking van de positie te zien. Daar steeg het aantal aanvragen met 30 procent ten opzichte van 2022.

Blijvend grasland populairst

Onder de ecoregeling was de regeling voor behoud van blijvend grasland het meest aangevraagd. Deze wordt gevolgd door de ecoregeling die het organische koolstofgehalte van bouwland verhoogt. Een premie voor het gebruik van producten met een hoog koolstofgehalte, ecologisch beheerd grasland en de toepassing van precisielandbouw zijn ook vaak aangevraagd dit jaar.