Ruwvoer

Jos Verstraten: ‘Verlies derogatie heeft grotere impact dan stikstofdossier’

Door verlies van derogatie komt het areaal blijvend grasland onder druk te staan
Door verlies van derogatie komt het areaal blijvend grasland onder druk te staan

‘Voor de melkveesector als geheel heeft het verlies van derogatie een grotere impact dan het stikstofdossier.’

De openingswoorden van Jos Verstraten tijdens de themamiddag Bemesten zonder derogatie zetten de aanwezigen meteen op scherp. ‘Verlies van derogatie kost een gemiddelde melkveehouder 30.000 euro per jaar. We hebben een uitzonderlijk goed financieel jaar achter de rug, maar die speelruimte van 30.000 euro hebben we als ondernemer in normale jaren niet. Verlies van derogatie zal ervoor zorgen dat het boerenbestand nog harder zal krimpen.’

Nederland onder curatele

Verstraten is voorzitter van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen die in Nijkerk haar jaarlijkse themadag organiseerde. Het verlies aan derogatie is volgens Verstraten een gegeven, protesteren heeft geen zin. ‘Derogatie is geen discussie meer. Het gaat de EU-lidstaten al niet meer om feitelijke onderbouwing, Nederland staat qua mestbeleid onder curatele van Brussel.’

Pas op voor te veel grasland scheuren

Zonder heel veel woorden vuil te maken aan de gesprekken met Brussel over derogatie bevestigde Coen de Vos, senior beleidsmedewerker mest bij LNV, het verhaal van Verstraten. ‘De onderhandelingen waren feitelijk gezien gesprekken. Bij onderhandelen breng je beiden iets in en kom je er samen uit. Dat was niet aan de orde.’

De Vos legde de contouren van het nieuwe mestbeleid uit en wees op het belang van de afspraken voor het behoud van grasland. Derogatieverlies kan ervoor zorgen dat er juist meer grasland gescheurd gaat worden, maar het Nederlandse landbouwareaal moet van Brussel uit minimaal 39 procent grasland bestaan. Afgelopen jaren zat Nederland daar een paar procent boven. ‘We willen als overheid aan de slag om dat te blijven behouden’, aldus De Vor.

Voorkomen dat grasteelt verplicht wordt

Het verleidde Verstraten tot de uitspraak dat ‘we grasland moeten koesteren zoals Brazilië zich inzet voor de Amazone.’ Nederland zit nog boven het gewenste percentage, maar als het collectieve doel niet meer gehaald wordt, dan kan er zo maar vanuit Brussel een verplichting per bedrijf komen om gras te telen. ‘Gras geeft minimale uitspoeling en zorgt voor biodiversiteit en koolstofvastlegging. We moeten het huidige areaal grasland daarom beschermen, om te voorkomen dat we straks gedwongen worden om gras te telen.’