Ruwvoer

Maistelers selecteren rassen vooral op eigen ervaring

mais
‘Eigen ervaring van afgelopen jaar of jaren’ wordt het meest genoemd als bron van informatie bij het selecteren van een maisras

‘Eigen ervaring van afgelopen jaar of jaren’ is voor maistelers de belangrijkste bron van informatie bij het selecteren van een maisras.

Dit blijkt uit een onderzoek onder maistelers van agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy. 

Zetmeelopbrengst belangrijkst

Korrel- en zetmeelopbrengst wordt door 49,5% van de deelnemers als belangrijkste eigenschap voor een maisras genoemd, gevolgd door voederwaarde-opbrengst, voederwaarde per kg droge stof, droge stofopbrengst, droogte-tolerantie en resistentie tegen builenbrand. Daarnaast is 70% van de maïstelers zich bewust van de extra financiële opbrengst wanneer er gekozen wordt voor een maisras met een hoge korrelopbrengst. De prijs van het maïszaad wordt maar door 7% van de telers genoemd als argument bij de raskeuze.

60% ondervond afgelopen jaar schade

Ongeveer 60% van de maïstelers heeft het afgelopen seizoen problemen en/of schade gehad met de maïs. De telers die problemen hebben gehad noemen met name verdroging en in (veel) mindere mate builenbrand en vogelschade. Op dit moment heeft ruim 70% van de maïstelers het maisras al besteld; bij de melkveehouders is dit percentage al meer dan 80%. Minder dan 20% heeft nog geen definitieve keuze gemaakt over het te zaaien maisras.

Onderzoeksvragen

Op dit moment hebben al bijna 300 maïstelers deelgenomen aan de onafhankelijke MaisScan van agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy. In de nog lopende ‘MaisScan’ worden vragen gesteld zoals: Wat zijn voor u de belangrijkste eigenschappen van een maisras? Wat zijn de ervaringen met de maïsteelt van het afgelopen seizoen, bijvoorbeeld op het gebied van vroegrijpheid, voederwaarde en legering? Heeft men in het afgelopen seizoen problemen gehad met de maïs? Zo ja, welke? En natuurlijk: welke maïsrassen worden dit jaar het populairst?

Maïstelers kunnen hier deelnemen aan de online MaisScan.