Ruwvoer

‘Maiszaad in de zak houden, gras nu veiligste keuze’

Van de mais die nog wordt gezaaid zal de voederwaarde vies tegenvallen volgens Jos Groot Koerkamp van Limagrain
Van de mais die nog wordt gezaaid zal de voederwaarde vies tegenvallen volgens Jos Groot Koerkamp van Limagrain

‘Voor mais zaaien is het nu te laat. Voederbieten zouden nog een alternatief kunnen zijn, maar voor de meeste percelen die nu nog braak liggen is de kans voor dit jaar verkeken om nog een energiegewas te oogsten.’

Tot deze conclusie komt Jos Groot Koerkamp, commercieel manager landbouw bij zaaizaadleverancier Limagrain. ‘Gras zaaien is voor percelen waar nu nog niet is gezaaid de veiligste keuze. Gras biedt bovendien nog wat extra mogelijkheden voor mestplaatsingsruimte en het GLB’, stelt hij.

Kolfloze mais met weinig voederwaarde

 ‘Mais gezaaid na 15 juni zal nog wel groeien, maar de kans dat het geen goede kolf meer gaat vormen is groot’, waarschuwt Groot Koerkamp. ‘De voederwaarde van mais die nu nog wordt gezaaid, zal dan ook vies tegenvallen; denk aan 600 tot maximaal 800 vem. Je hebt dan wel voer, maar niet de energie waar je de mais voor teelt.’ Hij adviseert dan ook om het maiszaad dit jaar in de zak te houden en na te denken over een alternatief.

Voederbieten alternatief met oogstrisico

Voederbieten zouden volgens Groot Koerkamp op sommige percelen een alternatieve energieteelt kunnen zijn. ‘Het gewas groeit in de herfst nog lang door en zo is nog een opbrengst van richting de 50 ton, of circa 9 ton droge stof, haalbaar met een voederwaarde van rond de 1000 vem. Maar’, zo wijst de teeltspecialist op een belangrijke risicofactor, ‘dan moet de grond laat in het najaar nog wel voldoende draagkracht hebben om te kunnen oogsten. En juist op de percelen die nu nog braak liggen is dat lang niet altijd het geval.’

Gras is mestplaatsingsruimte en rustgewas

‘Voor de meeste percelen is gras of een grasmengsel nu de veiligste keuze’, stelt Groot Koerkamp. ‘Daar kun je dit jaar – uiteraard afhankelijk van het verloop van de rest van het groeiseizoen – nog wel twee of drie snedes, ofwel zes tot acht ton droge stof, van oogsten’, verwacht hij. ‘Gras levert bovendien nog wat extra mestplaatsingsruimte op en je kunt het opvoeren als rustgewas en daarmee voldoen aan de verplichting op zand- en lössgronden om eens in de vier jaar een rustgewas te telen’, legt de gewasspecialist uit. ‘Als je ook nog klavers en kruiden meezaait, kun je zo’n perceel mogelijk ook nog opvoeren als ecomaatregel in het kader van het GLB’, oppert hij. ‘Maar de regels hiervoor zijn nog onduidelijk, dus dit zal je goed moeten checken bij RVO.’

Engels, Italiaans of Soedangras

Bij de keuze voor gras zal ook nog een keuze moeten worden gemaakt in de soort. ‘Italiaans raaigras levert meer massa, Engels raaigras een hogere voederwaarde’, geeft Groot Koerkamp mee in de overweging. Hij noemt ook het warmteminnende Soedangras (ook wel bladsorghum genoemd) als alternatief. De beste rassen van dit gewas kunnen in een paar maanden nog een flinke opbrengst met circa 800 vem opleveren, verwacht de specialist.